Netherlands Academy of Philanthropy

Netherlands Academy of Philanthropy

"Het kennisniveau over filantropie naar een hoger peil trekken, het verbinden van kennis en praktijk en jongeren betrekken bij filantropie"

Binnen de sector filantropie neemt de aandacht voor de impact van schenkingen aan maat­schappelijke doelen toe. Binnen het bedrijfsleven maakt het maat­schappelijk engagement steeds meer deel uit van het zakendoen zelf. De overheid onderkent het belang van effectieve samenwerking, nu zij haar rol op diverse terreinen herijkt. Iedereen oriënteert zich dus actief op nieuwe instrumenten en samenwerkingsvormen. In deze hoedanigheid is de Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) opgericht. De NAP is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren op het gebied van de filantropie, venturing philanthropy en social venturing. Deze Academy faciliteert productieve en effectieve samenwerking tussen haar leden, afkomstig van verschillende universiteiten in Nederland en heeft tot doel om de betekenis van filantropie in brede zin in Nederland naar een hoger peil te brengen. In het kader van haar missie en doelstellingen onderneemt de NAP zowel online als offline activiteiten, waaronder het onderhouden van de website als kenniscentrum en het organiseren van verschillende bijeenkomsten.

Op 11 september 2017 heeft de startbijeenkomst van de NAP plaatsgevonden in het Vredespaleis in Den Haag. In deze lijn zal de NAP jaarlijks een evenement organiseren gekoppeld aan een relevant filantropisch thema.

Verder organiseert de NAP jaarlijks de NAP Thesis Award in samenwerking met een universiteit. De NAP Thesis Award is in het leven geroepen om jongeren te enthousiasmeren voor en te betrekken bij het doen van onderzoek binnen het domein van filantropie. Scripties die in aanmerking komen gaan over filantropie in de breedste zin van het begrip. Ze gaan bijvoorbeeld over het geven van geld aan goede doelen door mensen of bedrijven, over het doen van vrijwilligerswerk, over het managen van vrijwilligersorganisaties, over sociaal ondernemerschap en over crowdfunding.

De website www.n-a-p.org fungeert als kenniscentrum. Hier wordt kennis in de vorm van onder meer publicaties, artikelen en media-optredens gedeeld. Zo worden zowel de sector als een breder publiek geïnformeerd over onderzoek, activiteiten en werkzaamheden in de sector via één kanaal. Kennisdeling bevordert een gezamenlijke onderzoeksagenda.

 

Delen

U bent hier