Eden Holland: proeftuin voor een duurzame samenleving

28 mei 2019

Eden Holland: proeftuin voor een duurzame samenleving

Eden Holland is een educatief botanisch park in Almere, een proeftuin voor een duurzame samenleving. Op 28 mei wil Stichting Eden Holland u kennis laten maken met dit prachtige, inspirerende plan en hoopt partners te vinden die willen participeren in de ontwikkeling van deze inspiratietuin voor jong en oud.

Eden Holland is een educatief botanisch park, bestaande uit een spectaculaire kas gelegen te midden van belevingstuinen en een ontdekkingsbos. Het zal gerealiseerd worden op een terrein van Staatsbosbeheer van 54 ha ten oosten van de A6, grenzend aan de Floriade. In nauwe samenwerking met de gemeente Almere, de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. Het is geïnspireerd op het idee van het Eden Project (Groot Brittannië) waar jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers met plezier leren over de natuur en gemotiveerd raken om duurzamer te leven. 

Eden Holland heeft als maatschappelijk doel bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Bezoekers gaan op een educatieve ontdekkingsreis die alle zintuigen prikkelt en inspireert om bewuster met de aarde om te gaan. Zo vormt Eden Holland een platform voor educatie en een ontmoetingsplaats voor de vele nationale en internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid. De kansen die dit biedt voor alle Nederlanders, dát is de motivatie voor het bestuur en de partners om zich sterk te maken dit prachtige plan te realiseren. Enkele partners die al zijn aangesloten zijn: Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV, Kossmann.dejong.

Op 28 mei wil Stichting Eden Holland u kennis laten maken met dit prachtige, inspirerende plan en hoopt partners te vinden die willen participeren in de ontwikkeling van deze inspiratietuin voor jong en oud.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: l.holvast@maatschappelijkealliantie.org.  

 

U bent hier