Samenwerken aan de 21ste Eeuw

28 jun 2019

Samenwerken aan de 21ste Eeuw

MaatschapWij organiseert in samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie op 28 juni een interactieve bijeenkomst over het belang van Samen Werken in de 21ste eeuw. Lees verder voor meer informatie over dit event.

Over dit evenement

Het begin van de 21ste eeuw is het toonbeeld geworden van toenemende verdeeldheid in vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Hoewel de welvaart, objectief gemeten, bijna overal toeneemt, loopt de beleving van het welzijn snel achteruit. De stenen des aanstoots – bijvoorbeeld Europa, migratie, milieu, relatieve armoede, maar ook Zwarte Piet – groeien niet alleen in aantal, maar ook in omvang en scherpte. Steeds meer groepen verdedigen hun positie door zich tegen andere groepen af te zetten. De politieke partijen lijken daaraan geleidelijk zelfs hun bestaansrecht te ontlenen.

Dit evenement nodigt inspirerende denkers en doeners uit hun licht te laten schijnen over de noodzaak en mogelijkheden veel meer samen te werken, van 'meer ik' naar 'meer wij' in de maatschappij. De bijeenkomst wordt mede ondersteund door de Maatschappelijke Alliantie en een groot aantal andere maatschappelijk betrokken partijen omdat ook zij overtuigd zijn van de noodzaak om meer samen te werken.

Het officiële programma, dat om 16.00 uur begint, omvat onder andere:

  • Uitreiking van de “Constructive Rebel Awards” aan drie jonge en vernieuwende maatschappelijke ondernemers.
  • Lancering van het boek “Meer Wij, over samenwerken in de 21ste eeuw”, waarin een dertigtal inspirerende Nederlanders uit vrijwel alle sectoren hun visie op het thema geven.
  • Een samenvatting van de uitkomsten van een enquête over het belang en de mogelijkheden van samenwerking, uitgevoerd door het bureau Peil.nl van Maurice de Hond.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement en u kunt zich hier aanmelden.

Het event vindt plaats op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht.

U bent hier