Dave Ensberg-Kleijkers

Bestuursvoorzitter

Dave Ensberg-Kleijkers vervult sinds 2021 de rol als bestuursvoorzitter van de Maatschappelijke Alliantie. Hij namen deze taak over van oud-premier Jan-Peter Balkenende nadat hij na een zittingstermijn van twee keer drie jaar in oktober 2021 afscheid nam van de Maatschappelijke Alliantie.

Dave benadrukt: “De Maatschappelijke Alliantie is juist nu belangrijker dan ooit. Als smeerolie en als onafhankelijke makelaar om in tijden van polarisatie en verharde verhoudingen verbindingen te leggen tussen publieke en private organisaties. Juist door die verbindingen ontstaan mooie, betekenisvolle en effectieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het is een grote eer om Jan Peter te mogen opvolgen als voorzitter en om in zijn geest bij te dragen aan het meer inclusief en vreedzaam maken van de Nederlandse samenleving.”

Dave (1984) is getrouwd met Victorine Kleijkers-Ensberg, vader van Anna-Rosa en woonachtig in Tilburg. Dave is directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Daarvoor was hij werkzaam als voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs en bestuurssecretaris bij een vergelijkbare onderwijsinstelling in Limburg en strategisch- en organisatieadviseur, zowel in als voor de publieke sector.