Ron Steenkuijl

Bestuurslid

Ron Steenkuijl (1966) is in het dagelijks leven lid van de directie van ADG dienstengroep waar hij sinds 2000 werkzaam is.  Met 42.000 medewerkers is ADG een van de grootste werkgevers in Nederland.

Daarnaast vervult Ron diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen die zich bewust allemaal in het sociaal maatschappelijk domein begeven om zo zijn bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren.  Zo is Ron toezichthouder bij MVO Nederland, de zorg en welzijnsorganisatie DOCK en de Nederlandse Schuldhulproute, een publiek private samenwerking waarvan hij zelf de initiatiefnemer en co-founder van is. Daarnaast is hij bestuurder van het  inclusieve vermogensfonds van de Start Foundation, de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de Stichting Helden van de Wil en de bedenker van de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor en het Nationaal Integratiediner.