Het Maatschappelijk Brein

Van kennis, naar inzicht naar proactief delen, leren en bewegen

Met een nieuw initiatief, het Maatschappelijk Brein, wil de Maatschappelijke Alliantie het leervermogen en impact op complexe maatschappelijke vraagstukken vergroten. Dit doen wij door als eerste stap pro-actievere en constructievere verbindingen te leggen tussen professionals, werkzame praktijken, initiatieven en aanpakken die er zijn in Nederland. We doen dit met het behulp van wat er al is aan kennis, data en ervaring.

Nederland heeft tal van waardevolle good practices en is gezegend met gedreven professionals die zich bezig houden met inclusie om andere mensen volwaardig mee te laten doen in onze samenleving. Hier mist alleen soms het met elkaar samenwerken, het van elkaar leren en elkaar begrijpen. Wij willen zien dat betrokken professionals zelf de intentie en het vermogen ontwikkelen tot ‘elkaar weten te vinden’, tot ‘pro-actief kennis delen’ en tot ‘het gebruik maken van elkaars verschillen om zo samen de goede kant op bewegen’. Samen te bewegen van het Maatschappelijk Brein naar Maatschappelijke Competentie.

Goedwerkende lokale gemeente initiatieven

Een programma van de VNG en ondersteunt door de Maatschappelijke Alliantie waarin de beste, mooiste en meest innovatieve en menselijke projecten, initiateven en oplossingen uit gemeenten in de schijnwerpers worden gezet. Met als doel: kennis delen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Hoe?

 • GemeenteDelers is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale gemeente aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium;
 • Door mee te doen aan de competitie krijgt de casus (landelijk) aandacht en kunnen andere gemeenten de kennis ook gebruiken;
 • Na een selectie worden de finalisten bepaalt die op het podium komen tijdens een VNG congres;
 • Alle genomineerde casussen komen ook op het VNG-platform.

Wie?

De competitie is bedoeld voor initiatieven die de lokale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren. Er wordt extra gelet op: het tonen van lef, kijken naar wat wél kan, samenwerken met inwoners & ondernemers, inclusie en de menselijke maat. In plaats van 4, zijn er dit jaar 2 categorieën:

 • Direct: Inwoners en/of organisaties merken meteen zelf iets van verbeteringen van gemeentelijke diensten.
 • Indirect: Verbeteringen in (interne) dienstverleningsprocessen/systemen zijn indirect of pas later merkbaar voor inwoners/organisaties.

Inschrijven kan hier. De Maatschappelijke Alliantie zit in deze editie in de jury van de GemeenteDelers.

Brein Festijn

Op woensdag 15 december 2021 vond het Brein Festijn online plaats met deelnemers en mee-makers uit het hele land. Dit was de afsluiting van het programma ‘Brein van de Maatschappij 2021’ en tegelijkertijd ook de opening voor een nieuw pad naar het vergoten van het leervermogen en impact van wijkaanpakken in Nederland. Tijdens het Brein Festijn presenteerden de initiatieven hun versie 1.0 en in verschillende rondes maakten zij hun droom en hulpvraag helder. De andere mee-makers konden via een open space tips, tops en contacten delen en kritisch meekijken met de plannen van de initiateven. Met als resultaat: nieuwe publieke en private connecties, ideeen voor het helder maken van impact en SDG’s, een recept versie 2.0, concrete mijlpalen, verschillende stimuleringsprijzen en een community om het komende jaar verder te delen en creëren.

Goedwerkende buurt- en wijkaanpakken

Een programma van de Maatschappelijke Alliantie en LSA bewoners om het sociale leervermogen van Nederland te vergroten door succesvolle, lokale innovaties en aanpakken blijvend en pro-actief te delen. 

Hoe?

 • We selecteren bestaande maatschappelijke initiatieven met beloftevolle innovaties en stimuleren hen in het delen en uitwerken van hun aanpak met experts en soortgelijke initiatieven in de rest van Nederland.
 • In expert-groepen werken deze lokale initiatieven met andere burgers, initiatieven en bedrijven aan het doorontwikkelen van werkzame elementen en aan een bruikbaar product zoals een methodiek, podcast of programmaplan.
 • Tijdens het Brein Festijn maken de groepen hun product bekend onder missiegenoten. Zij kunnen zich aansluiten om samen verder te leren, delen en creëren. Online en offline blijft er zo een proactieve lerende community om vraagstukken.

 

Wie?
We selecteerden beloftevolle initiatieven die een vraag hebben aan Nederland om hun bestaande aanpak door te ontwikkelen. Kijk hieronder welke initiatieven dit zijn en wie de best persons hierachter zijn.

Beesd voor Elkaar | Beesd

Om leefbaarheid en cohesie te versterken is verbinding nodig. Wij koppelen daarom informele zorg en welzijnsinitiatieven succesvol aan elkaar in de wijk.

Beesd voor Elkaar is een lokaal gemeenschapszorgnetwerk waar 39 organisaties en initiatieven in samenwerken. Ik zorg ervoor dat de vele organisaties en initiatieven elkaar vinden, ondersteunen en versterken, zoals bij de BOS-bus (Beesd Op Stap bus).

Buurtmaaltijden | Utrecht

We bezorgen gezonde, verpakkingsvrije maaltijden tegen betaling én we bezorgen gratis maaltijden met een voordeurgesprek voor kwetsbare bewoners. 

Buurtmaaltijd komt achter de voordeur bij mensen die soms dagenlang niet de deur uit zijn geweest. Inmiddels zijn we meer dan 18.000 maaltijden verder en hebben we van ons burgerinitiatief een sociale onderneming gemaakt!

 

Omloop | Middelland Rotterdam

Gemiddeld gooien we per persoon zo’n 500 kg afval per jaar weg. Dat kunnen we verminderen door op wijkniveau spullen in omloop te houden door ze te repareren, ruilen of delen met de buren. ‘Liefde voor de dingen’, noemen we dat

We organiseerden een circulair wijkfestival waar we onze buurtgenoten op een laagdrempelige en vrolijke manier hebben laten kennismaken met circulariteit. De Omloop van Middelland, ondereg naar een circulaire wijkaanpak.

Ontwikkelvraag

 • Wil jij meeschrijven aan een businesscase om de aanpak van het verbinden van eilandjes in de buurt te verduurzamen en zo schaalbaar te maken naar andere wijken?
 • Ben jij een gemeente en wil jij onderdeel worden van de pilot om deze aanpak ook in jouw wijk te testen?

Neem dan contact op met Joanne, joanne@beesdvoorelkaar.nl en sluit je aan bij de eerste expertgroep waar we dit vraagstuk verder concretiseren.

Ontwikkelvraag

 • Heeft jouw bedrijf expertise in huis om een methodiek beschrijving en intern programma te schrijven en met ons te kijken naar wat de werkzame elementen van het programma zijn?
 • Vind jouw bedrijf duurzaamheid, voeding en inclusiviteit belangrijk en willen jullie je inzetten voor een groeiende impactvolle sociale onderneming?

Neem dan contact op met Joelle, via joelle@buurtmaaltijden.nl en sluit je aan bij ons lerende expertgroep.

Ontwikkelvraag

 • Ben of ken jij een initiatief die zich bezig houdt met circulariteit in de wijk en dit nog impactvoller wil doen?
 • Wil jij samen met ons de krachten bundelen en gezamenlijk een aanpak neerzetten om buurtbewoners op een circulaire manier bezig te laten zijn?

Neem dan contact op met Julia of Nadia, via omlopermiddeland@gmail.com en sluit je aan bij een lerende en circulaire groep.

Sterre & Stad & Studenten | Utrecht

Wij willen Utrecht ‘Hartveilig maken’. Dat doen we door AED’s te plaatsen, ervoor te zorgen dat bewoners deze weten te vinden én hoe ze die kunnen gebruiken.

We maakten al meerdere wijken in Utrecht Hartveilig door AED’s te plaatsen en EHBO cursussen beschikbaar te stellen. We zijn nu aan de slag om Utrecht Science Park met haar studentpopulatie hartveilig te maken.

Buurtbaanbureau | Spijkerkwartier Arnhem

We verbinden inwoners met werk en ondernemers in de wijk met als doel om werkzoekenden te verbinden aan een waardevolle baan.

Wij zijn trots op de training die we ontwikkeld hebben die helpt bij het ontdekken van je talent. Het BuurtBaanBureau verbindt werk, klusjes, ondernemers, stages & vrijwilligerswerk met de inwoners in het Spijkerkwartier. Dit kan zowel betaald als onbetaald.

Kunstpost | Mariahoeve Den Haag

KunstPost vindt het belangrijk dat iedereen kennis kan maken met en kan genieten van kunst, het verrijkt op vele manieren je leven. We willen mensen op een natuurlijke manier in contact brengen met kunst. 

Broedplaatsen zijn groot belang voor wijken. Het zijn plekken waar kunstenaars, makers en sociale initiatieven een community onderhouden van bewoners in de directe omgeving. Daar ontstaat vernieuwing in en eigenheid van de stad.

Ontwikkelvraag

 • Expertise | ben of ken jij een partij die EHBO cursussen kan aanbieden, die een Social Media campagne kan maken of mee kan denken hoe de AED campagne te ontsluiten in kaarten en flyers?
 • Ervaring | kun jij meehelpen een plan maken hoe we de studentenpopulatie bereiken en motiveren
 • Financiën | wil jij maatschappelijk bijdragen en cofinanciering geven om de AEDS te kunnen betalen?

Neem dan contact op met Sterre, stad@sterrehijlkema.nl en zet samen met ons stappen in het hartveilig krijgen van Nederland.

Ontwikkelvraag

 • Ben of ken jij een gemeente die ervaring heeft in het financieren van wijkprojecten die banen creeren in de wijk?
 • Heb jij ook een initiatief die iets soortgelijk als wij doen en wil jij samen met ons verbinden en proactief van elkaar leren en met elkaar samenwerken in het creëren van werkgelegenheid in de wijk?

Neem dan contact op met Roel, via roel@buurtbaanbureau.nl en zorg samen dat we buurtwerk en werkgelegenheid kunnen verduurzamen.

Ontwikkelvraag

 • Ben of ken jij een beleidsmedewerker die zich bezig houdt met broedplaatsen of een eigenaar of beheerder van een broedplaats en deze in stand wil houden in de stad?
 • Of een partij die wil helpen om inzichtelijk en meetbaar te maken wat een broedplaats als kunstpost voor toegevoegde waarde heeft?

Mail dan naar Hubertine, info@kunstpost.nl om samen met haar een werkgroep te vormen voor het behouden van broedplaatsen in Nederland.