Historie

Historie

De Maatschappelijke Alliantie past in een lange filantropische traditie in ons land, en sluit aan op recente initiatieven waarin samenwerking en professionalisering centraal staan. Een goed voorbeeld hiervan is het convenant ‘Ruimte voor geven’ tussen de Samenwerkende Branche­organisaties Filantropie (SBF) en de overheid, ondertekend in 2011 door Mark Rutte als Minister-President en Steven van Eijck als toenmalig voorzitter van de SBF. Tijdens een ontmoeting van filan­tropen en leden van het kabinet in april 2014 werd de aanzet gegeven tot oprichting van de Alliantie. Geconcludeerd werd dat er behoefte is aan meer wederzijds contact, afstemming en gezamenlijk initiatief van filantropische organisaties, bedrijfsleven en overheid. Het belang van het versterken van het maatschappelijk rendement werd unaniem onderschreven.

Voorafgaande aan de oprichting van de Alliantie zijn er ruim 100 gesprekken gevoerd met vooraanstaande bestuurders en opinieleiders binnen de filantropische sector, overheid en bedrijfsleven. Er blijkt een grote bereidheid tot samenwerking in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken én ambitie om de effectiviteit van gezamenlijke inspanningen te vergroten. Een en ander vanzelfsprekend met respect voor ieders eigen maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

Bekijk het gepubliceerde artikel op pagina 32 in het tijdschrift 'Philantrophy|UK' voor informatie over het ontstaan van de Maatschappelijke Alliantie: Space for Private Giving sets out new working relationship for government and foundations.

 

Delen

U bent hier