Nieuws

Nieuws

Aanbieding publicatie Carnegie Peacebuilding Conversations (CPBC)

Vandaag overhandigde Jan Peter Balkenende, voorzitter Maatschappelijke Alliantie, het eerste Carnegie Peace Building Conversations - magazine aan Piet Hein Donner, voorzitter Carnegie Stich

Inspiratiesessie Sociaaleconomisch gezondheidsverschillen

Afgelopen vrijdag hebben Health~Holland, Pharos en de Maatschappelijke Alliantie samen een sessie georganiseerd met het doel om te verkennen hoe je sociaal economische gezondheidsverschillen kan la

Nieuw lid toegevoegd aan het bestuur Maatschappelijke Alliantie

Van harte verwelkomen wij onze nieuwe bestuurslid Dave Ensberg-Kleijkers.

New Mobility Foundation en Zonnebloem slaan handen ineen voor betere mobiliteit

Om de toegang tot mobiliteit voor de kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren, start de New Mobility Foundation (NMF) samen met Nationale Vereniging de Zonnebloem een initiatief wa

Bijeenkomst met Stichting Eden Holland

Op 28 mei heeft MA in samenwerking een bijeenkomst over Eden Holland georganiseerd.

Filantropie springlevend tijdens Tiburg University symposium Inzicht in Veerkracht

Op donderdag 7 februari jl. is tijdens het Symposium Inzicht in Veerkracht van Tilburg University de NAP Thesis Award uitgereikt aan twee winnaars.

Evaluatierapport Maatschappelijke Alliantie

Als pionier heeft de MA zo'n vier jaar geleden een nieuw terrein betreden: het leggen van verbindingen tussen filantropie, bedrijfsleven en overheid voor het helpen oplossen van complexe, maa

Jaarverslag 2018 Maatschappelijke Alliantie

Een terug- en vooruitblik op de activiteiten van de Maatschappelijke Alliantie op de verschillende thema's vindt u in ons jaarverslag 2018.

Van Veldhoven haalt circulaire kopgroep naar Nederland

Het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) verhuist naar Nederland.

Lancering SDG Routekaart 2019

Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, heeft de eerste SDG Routekaart overhandigd aan

Van Startbaan naar Hartbaan

Een groot deel van de vluchtelingen heeft moeite om hun weg te vinden, hierdoor ontstaat de vraag: hoe kunnen werkgevers, overheid en maatschappelijk in

Maatschappelijke Alliantie met kerstreces

Vanwege de kerstvakantie is de Maatschappelijke Alliantie van 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 gesloten en zijn we beperkt bereikbaar.

Pagina's

U bent hier