Blendin als nieuwe partner voor het thema Migratie

Blendin als nieuwe partner voor het thema Migratie

Blendin is een online platform waar nieuwkomers (vluchtelingen) en Nederlanders elkaar ontmoeten. Op deze manier verkleint Blendin de afstand tussen deze twee groepen.  

De afstand tussen nieuwkomers en locals is momenteel te groot in Nederland. Beide groepen zijn bereid en gebaat bij meer sociale inclusiviteit, maar leven momenteel nog voornamelijk langs elkaar heen. Stichting Blendin wil duurzame contacten mogelijk maken tussen nieuwkomers (vluchtelingen) en locals en daarmee de sociale, culturele en professionele kloof tussen nieuwkomers en de Nederlandse samenleving overbruggen. Blendin brengt hen bij elkaar op het online platform, www.blendinnow.nl en bij ‘offline evenementen’. Op basis van gelijke interesses, leeftijd en leefomgeving worden zij online en offline aan elkaar gematcht en kunnen zij, in levende lijve naar eigen invulling, vaker elkaar ontmoeten. Doordat de ontmoetingen gelijkwaardig en vrijblijvend tot stand komen ontstaan er natuurlijke en duurzame relaties zonder machtsverhoudingen.

Uit de vele ervaringen met nieuwkomers blijkt, naast de behoefte naar meer sociaal contact, de duidelijke behoefte aan begeleiding richting de arbeidsmarkt en vrijetijdsbesteding. Met sociaal contact als startpunt wilt Blendin zich daarom ook hiervoor inzetten: verbinding met cultuur en werk. Samen met culturele instellingen organiseren we evenementen waar nieuwkomers en locals worden samengebracht.

Blendin gaat in februari van start met een project genaamd ‘DoneerJeNetwerk’. Werkzoekende nieuwkomers worden hierbij gekoppelt aan mensen met een relevant professioneel netwerk. In de maatschappij van tegenwoordig is een relevant netwerk namelijk essentieel voor het vinden van een passende baan of stage. Door zich te richten op deze drie pijlers, Sociaal, Cultuur en Werk streeft Blendin ernaar om een onmisbare schakel te zijn tussen nieuwkomers en de maatschappij. Nieuwkomers kunnen zo een eerlijke plek vinden in Nederland en locals worden verrijkt door de nieuwe buren en hun culturen.

 

Meer informatie over Blendin vindt u hier.

 

 

U bent hier