De Maatschappelijke Alliantie introduceert Kompass als nieuwe partner

De Maatschappelijke Alliantie introduceert Kompass als nieuwe partner

De Maatschappelijke Alliantie heeft het genoegen om burgerrechtenorganisatie Kompass te presenteren als nieuwe partner. Kompass geeft burgers die nu niet gehoord worden een plek aan de politieke onderhandelingstafel.

LUISTER NAAR DE SYRIËRS IN NEDERLAND

 

Waarom praten we in Nederland zo vaak over in plaats van met vluchtelingen? Syrische oorlogsvluchtelingen beheersen al enige tijd het Nederlands nieuws en de politiek. Wie we echter vrijwel nooit horen in het debat over zoals scholing, integratie, vluchtelingenverdragen, discriminatie en het perspectief op een baan zijn de Syriërs zelf. Hun ervaring, inzichten en expertise blijven structureel onbenut. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het proces van inburgering in Nederland “op de schop”. Burgerrechtenorganisatie Kompass traint - in samenwerking met onder meer de Universiteit Utrecht - een diverse groep van 16 Syrische jongeren 6 maanden lang op het gebied van burgerrechten, leiderschap en lobby. De organisatie nodigt de nieuwe minister uit om de Syriërs zelf actief te betrekken bij de consultatie en nodigt hem uit om op 22 juni de slotconferentie in Utrecht bij te wonen.

 

Divers, Getalenteerd en Gemotiveerd

Deelnemers van het project Nothing About Us Without Us zijn 16 Syrische vluchtelingen. Het gaat om jongeren tot en met 35 jaar: getalenteerd en gemotiveerd. De Syriërs zijn in de afgelopen jaren als oorlogsvluchteling naar Nederland gekomen; de meesten in de afgelopen twee of drie jaar via de gevaarlijke Griekenland en Balkanroute, maar sommigen ook al wat langere tijd geleden omdat al veel eerder gevaar liepen. De groep is veelzijdig in etnische en religieus aspect, sekse, seksuele oriëntatie, geslacht en geboorteplaats. Deelnemers wonen bovendien in verschillende delen van Nederland: van Groningen tot Maastricht en zijn veelal ook daar maatschappelijk actief.

 

Betrokkenheid van Samenleving en Bedrijfsleven

De deelnemers komen elke 2 tot 3 weken bij elkaar: als geheel, in kleine groepjes of voor één-op-één-begeleiding. Doel is om deze Syriërs in staat stellen zelf een plaats aan de tafel in te nemen wanneer er wordt gesproken over zaken die hen aangaan in Nederland zoals scholing, integratie, vluchtelingenverdragen, discriminatie en het perspectief op een baan. Ze worden getraind door topprofessionals van commerciële lobbykantoren, media, multinationals en universiteit en door politici van een veelheid aan politieke partijen. Alle lunches worden gesponsord door restaurants en lunchrooms in Utrecht en Amsterdam.

 

Kompass geeft gewone burgers een stem

Kompass is de nieuwe, brede Nederlandse burgerrechtenorganisatie. In tegenstelling tot vele andere landen had Nederland die burgerrechtenorganisatie nog niet. Kompass streeft ernaar dat gewone mensen net zoveel invloed kunnen uitoefenen op nieuwe wetten en beleid als grote bedrijven.

Kompass komt in actie voor burgerrechten onder druk. Onze organisatie geeft burgers die nu niet gehoord worden een plek aan de politieke onderhandelingstafel. De winst van de burgerrechtenorganisatie zit in een beter Nederland. Samen met onze partners versterkt Kompass het verhaal van Nederland. De organisatie bouwt verder aan een land waar mensen niet alleen opkomen voor de eigen rechten, maar ook die van een ander.

Momenteel zet burgerrechtenorganisatie Kompass zich onder meer in tegen ouderendiscriminatie, etnisch profileren door de politie, en privacy-schendingen door buitenlandse mogendheden op Nederlands grondgebied. In een bureaucratische Nederlandse samenleving, komt Kompass in samenwerking met partners op voor de rechten van staatlozen en worden lokale hulpverleners getraind in hun contacten met gemeenten over bed-bad-brood en begeleiding. Voor de Caribische eilanden wordt een project opgezet om het maatschappelijk middenveld te versterken. 4 keer per jaar is er een laagdrempelig lobbyspreekuur voor lokale issues uit de buurt die meer politieke aandacht verdienen. Aanmelden van projecten kan via de website.

U bent hier