Fellows Thomas Rau en Sabine Oberhuber overhandigen de UMDR aan de VN in New York

Fellows Thomas Rau en Sabine Oberhuber overhandigen de UMDR aan de VN in New York

In navolging van de Peace Building Conversations die van 24 tot en met 26 september hebben plaatsgevonden in het Vredespaleis te Den Haag, overhandigen Thomas Rau en Sabine Oberhubers - beide fellow van de Maatschappelijke Alliantie - de Universal Declaration of Material Rights (UDMR) aan de VN in New York.

De centrale boodschap achter de UDMR luidt: “The Earth is the only lawful owner of all resources and materials – because there is just one true permanent member in possession of a veto: nature.” Eerder werd de UDMR al publiekelijk aan Ben Bot (voorzitter van de Carnegie Foundation) overhandigd tijdens de Peace Building Conversations, onder toeziend oog van onder andere Massai leider Ezekiel Ole Katato, rabbijn Awraham Soetendorp en archeoloog Dr. Maikel Kuijpers (lees het bericht daarover hier).

De timing van de overhandiging van de UDMR is niet toevallig: op 10 december is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens en bestaat de Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 70 jaar. Alhoewel deze onderwerpen op het eerste gezicht misschien ver van elkaar vandaan lijken te liggen, zijn wij van mening dat we de UDMR hard nodig hebben om de regeneratieve economie onder de aandacht te brengen. Zoals het ooit moeilijk te bevatten was dat de aarde niet het centrum van het heelal was, stelt het toekennen van rechten aan materialen het antroposofische wereldbeeld op de proef. Hiermee doet de UDMR geen afbreuk aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar stelt zij de mens in staat om meer in harmonie met zijn omgeving (aarde) en daarmee met zijn medemens, te leven.

Meer lezen over de UDMR? Kijk hier.

U bent hier