Feyenoord City: Sociaal Economisch Plan

Feyenoord City: Sociaal Economisch Plan

Feyenoord City heeft een ambitieus Sociaal Economisch Plan opgezet om Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. De Maatschappelijke Alliantie heeft bijgedragen aan mogelijke samenwerkingspartners voor het Sociaal Economisch Plan van Feyenoord City.

In september heeft Feyenoord in samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie een kick-off meeting met (potentiële) partners in De Kuip georganiseerd. Feyenoord City heeft met het Sociaal Economisch Programma hun ambities vastgelegd in een uitvoeringsplan met concrete KPI’s voor de komende 4 jaar (het SEP) en in het ‘sociaal contract’ met de gemeente Rotterdam. Feyenoord City wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het wil met de kracht van sport Rotterdam - en met name Rotterdam-Zuid - sterker, gezonder en veerkrachtiger maken. Doel van de bijeenkomst was om het Sociaal Economisch Programma van Feyenoord City officieel te presenteren, alsmede om het aantal partners overheid, bedrijfsleven, fondsen en maatschappelijke organisaties uit te breiden ten aanzien van financiering van het programma. Ter opvolging wordt er onder andere - een brede coalitie gevormd van de aanwezige kennisinstellingen met tussenkomst van de Maatschappelijke Alliantie. Betrokkenen hierbij zijn Feyenoord, VWS, OCW, Gemeente Rotterdam, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Topsector Life Sciences & Health, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, Havenbedrijf Rotterdam, Shell, Travis, Akzo Nobel, Nauta Dutilh en verschillende fondsen.

Het programma sluit aan bij de nationale agenda en wereldwijde agenda van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit programma heeft namelijk aandacht voor talentontwikkeling, gezondheid en welzijn, werkgelegenheid en een inclusieve samenleving.

De Maatschappelijke Alliantie heeft bijgedragen aan het vinden van mogelijke samenwerkingspartner(s) voor het Sociaal Economisch Plan van Feyenoord City.

U bent hier