Filantropie springlevend tijdens Tiburg University symposium Inzicht in Veerkracht

Filantropie springlevend tijdens Tiburg University symposium Inzicht in Veerkracht

Op donderdag 7 februari jl. is tijdens het Symposium Inzicht in Veerkracht van Tilburg University de NAP Thesis Award uitgereikt aan twee winnaars. Het symposium stond in het teken van Tilburg University Impact Programma dat wetenschappers uit verschillende vakgebieden verbindt met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Op uitnodiging van Chief Impact Officer Frederique Knoet (Tilburg University) heeft de Maatschappelijke Alliantie bijgedragen aan de organisatie van het symposium.

Onder speelse leiding van dagvoorzitter Umar Mirza kreeg een drietal maatschappelijke onderzoeksprojecten de gelegenheid om zich te presenteren. Mirza nodigde het publiek van studenten, fondsen, sociaal ondernemers en ngo’s uit om hierop te reflecteren. In de eerste presentatie kwam naar voren hoe in het project Smart Start Sterk Huis, de Regio Hart van Brabant, Data Science Center Tilburg en CentERdata met elkaar samenwerken. Smart Start heeft tot doel te komen tot een modelaanpak voor een veilige leefomgeving door problemen in de wijk voor te zijn dankzij het slim combineren van big data stromen. De tweede presentatie ging over de ketenaanpak overgewicht bij kinderen in ’s-Hertogenbosch. Elk kind dat te zwaar is, blijft (met de ouders) in beeld en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. Bovendien kijkt de professional niet alleen naar leefstijl maar ook nadrukkelijk naar de omstandigheden waarin ouders en kind verkeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, Tranzo en Tilburg University. De laatste presentatie betrof het pre-bachelorprogramma voor vluchtelingen van Tilburg University in samenwerking met stichting voor vluchteling-studenten UAF en gemeente Tilburg. Deze presentatie gaf een mooi inkijkje hoe je vluchtelingen op een duurzame manier kunt laten participeren in de Nederlandse samenleving.

Als afsluiter van het symposium werd de NAP Thesis Award 2018 uitgereikt. De jury stond dit jaar voor een moeilijke keuze bij het uitreiken van de eerste prijs omdat twee kandidaten een scriptie van uitzonderlijke kwaliteit hebben ingeleverd. Liek van 't Veer heeft de studie Global Business en Sustainability (EUR) afgerond en Martje Nooij is afgestudeerd in de richting van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (UU). De onderwerpen van beide scripties vulden elkaar goed aan. Lieke onderzoekt in haar scriptie de beweegredenen van Nederlandse donoren. Het doel van haar onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de Nederlandse filantropie door categorisatie. Concluderend wordt gesteld dat deze inzichten in te zetten voor goede doelen organisaties om relaties met filantropen te verbeteren of op te bouwen. Volgens juryvoorzitter Rien van Gendt relevante aanbevelingen voor professionals in het werkveld van filantropie. In de scriptie van Martje zijn Particuliere Initiatieven (PI’s) in Zuid-Afrika onderzocht. Het onderzoek plaatst het handelingsrepertoire van PI’s en hun exitstrategie in het kader van duurzame ontwikkeling. “Een scriptie met goede relevante onderzoeksvragen, intern consistent en verfijnd, aldus de jury”.

Het is de tweede keer dat de NAP Thesis Award werd uitgereikt aan de scriptie die bijdraagt aan het belang van wetenschap en filantropie. De jury bestaat uit Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Rien van Gendt (Fellow Maatschappelijke Alliantie), Marie Hélène Cornips (Directeur Fonds 21) en René Bekkers (Hoogleraar VU).  Dit jaar heeft Sylvester Eijffinger als gastjurylid de jury versterkt vanuit Tilburg University. Martje en Lieke worden beloond met ieder een geldprijs van € 500,- gesponsord door de Network of Young Philanthropic Professionals (NYPP). Daarnaast krijgen zij een inhousedag bij de SER aangeboden, en wordt er een opleidingsmodule naar keuze verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit. Tot slot krijgen de winnaars een interview in het online filantropie medium De Dikke Blauwe.

U bent hier