Impressie van de sessie: the Universal Declaration of Material Rights

Impressie van de sessie: the Universal Declaration of Material Rights

Een impressie van afgelopen dinsdag 25 september 2018 tijdens de Carnegie PeaceBuilding Conversations, waar de Maatschappelijke Alliantie een sessie organiseerde. Tijdens deze sessie organiseerden wij een dialoog met verschillende sprekers, o.a. Rabbijn Awraham Soetendorp, Maasai leider Ezekiel Ole Katato, archeloog Maikel Kuijpers. Deze sessie werd begeleid door Nina dos Santos (CNN). Ook al komen de sprekers uit verschillende invalshoeken tijdens deze sessie kwam er één gemeenschappelijke deler naar voren, allemaal onderstreepten zij de noodzaak om nu actie te ondernemen. 

Tijdens het driedaagse evenement, de PeaceBuilding Conversations in het Vredespaleis van 24 september tot 26 september 2018, heeft de Maatschappelijke Alliantie een sessie georganiseerd.

Geïnspireerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hebben onze  fellows op het thema Circulaire economie Thomas Rau en Sabine Oberhuber de Universele Verklaring voor de Rechten van de Materialen opgesteld. De Maatschappelijke Alliantie steunt dit gedachtegoed en probeert interessante podia te vinden waar dit gepresenteerd kan worden en kenbaar wordt bij een breder publiek. Zodoende krijgt de UDMR een podium tijdens de PeaceBuilding Conversations in het Vredespaleis met ondersteuning van de IONA Stichting, Triodos foundation, Turntoo, NIBC, Breukers & Godrie, Stichting 0.0 en Spirit of Age.

Om het gedachtegoed van UDMR  vanuit verschillende invalshoeken te belichten hebben verschillende deelnemers aan deze dialoog meegedacht, namelijk: Massai leider Ezekiel Ole Katato, Rabbijn Awraham Soetendorp, Archeoloog Dr. Maikel Kuijpers, Jongerenvertegenwoordiger Taco van Thiel. Moderator van deze dialoog was Nina dos Santos van CNN. Hier is UDMR voor het eerst publiekelijk gelanceerd. Door de verschillende invalshoeken te combineren, ontstond er een interessant gesprek over de noodzaak om actie te ondernemen. Zodat de aarde en haar materialen ook gebruikt kunnen worden voor toekomstige generaties.

Het doel is de UDMR zeventigjaar na het opstellen van de Universele verklaring van de rechten van de mens, op 10 december 2018, aan te bieden aan de UN met de boodschap:  - “The Earth is the only lawful owner of all resources and materials – because there is just one true permanent member in possession of a veto: nature.”

U bent hier