Inspiratiesessie Sociaaleconomisch gezondheidsverschillen

Inspiratiesessie Sociaaleconomisch gezondheidsverschillen

Afgelopen vrijdag hebben Health~Holland, Pharos en de Maatschappelijke Alliantie samen een sessie georganiseerd met het doel om te verkennen hoe je sociaal economische gezondheidsverschillen kan laten afnemen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, fondsen en wetenschappers hebben nagedacht over hoe sociaaleconomische gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind. De focus ligt op de welke randvoorwaarden er nodig zijn om deze gezamenlijke ambitie te realiseren.

Afgelopen vrijdag hebben Health~Holland, Pharos en de Maatschappelijke Alliantie samen een sessie georganiseerd met het doel om te verkennen hoe je sociaal economische gezondheidsverschillen kan laten afnemen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, fondsen en wetenschappers hebben nagedacht over hoe sociaaleconomische gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind. De focus ligt op de welke randvoorwaarden er nodig zijn om deze gezamenlijke ambitie te realiseren.

Wat zijn de opbrengsten van deze mooie bijeenkomst in Utrecht?

  • Dat  er veel onderzoeken en rapporten zijn over sociaaleconomische gezondheidsverschillen, maak gebruik van bestaande inzichten;
  • Dat er ook  reeds interventies en pilots zijn geweest, Leer van je fouten, analyseer waarom iets niet werkt (lessons learned)
  • Werk actief samen met de doelgroep betrek hen gelijk bij je plannen
  • Bundel krachten, kennis, inzichten en ervaring
  • Bouw een ‘learning community’

Op basis van de Kennis-en-Innovatie Agenda van Health~Holland wordt er nagedacht over de randvoorwaarden waaraan het illustratie project met betrekking op Leefstijl en Leefomgeving: de Ontwikkelomgeving aan moet voldoen. De gedachte gaat uit naar een school als ontwikkelingomgeving.De deelnemers aan de sessie wijzen op de volgende randvoorwaarden:

  • Maar gebruik van bestaande ruimte en plekken m.b.t draagvlak, netwerk
  • Investeer in de weerbaarheid van mensen’
  • Richt je ook op preventie m.b.t jeugdzorg, veel ellende en geld kan bespaard worden

Deze vrijdagmiddagsessie wordt als startpunt gebruikt voor een reeks sessies om deze energie en verbeteridee verder uit te werken.

Deze bijeenkomst onderschrijft het belang van de ‘Inzichtenfabriek’, die de Maatschappelijke Alliantie wil opzetten. De ‘Inzichtenfabriek’ is een onderdeel van de nieuwe koers van de Maatschappelijke Alliantie en is een plek waar  praktijkinzichten gedeeld worden voor alle belangstellende partijen, zodat men gebruik maakt van bestaande kennis en inzichten. Hier later meer over.

Hier vindt u het volledige verslag, waarin de opgehaald inzichten van deze bijeenkomst naar voren komen. Voor meer informatie over, kunt u mailen naar bureau@maatschappelijkealliantie.org

 

U bent hier