Lancering SDG Routekaart 2019

Lancering SDG Routekaart 2019

Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, heeft de eerste SDG Routekaart overhandigd aan Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurde op 18 januari 2019 in de Pulchri studio in Den Haag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International. De minister nam de kaart met uitgestippelde routes naar de zeventien SDG’s met positieve reactie in ontvangst. In het beleid van Minister Kaag staan de SDG’s centraal, zoals zij aangaf in haar beleidsnota.

De gepresenteerde SDG Routekaart heeft als doel om de grootste uitdagingen op weg naar de Sustainable Development Goals (SDGs) te belichten en beoogt om de beste kansen gezamenlijk te realiseren. De kansen zijn opgesteld op basis van onder andere een online platform en georganiseerde consultaties en bijeenkomsten. De acht “sprinters” op de SDG Routekaart van 2019 vormen de grootste kansen voor het komende jaar. Voorbeelden van deze uitgelichte kansen zijn het SDG bekwaam maken van studenten (SDG 4 – kwaliteitsonderwijs) en het behalen van een plek voor Nederland in de top 10 Gender Gap Index (SDG 5 – gender gelijkheid). Het voortouw voor het maken van de SDG Routekaart werd genomen door het SDG Charter. De Maatschappelijke Alliantie die deel uitmaakt van de SDG stuurgroep, heeft actief bijdragen aan het proces van de totstandkoming van de routekaart. Daarnaast is de Maatschappelijke Alliantie inhoudelijk betrokken bij diverse onderdelen op het gebied van migratie, circulaire economie en de integrale vredesagenda.

 

U bent hier