Nationaal Holocaust Namenmonument

Nationaal Holocaust Namenmonument

In Nederland komt een Holocaust Namenmonument met de namen van de 102.000 Nederlanders die nooit een graf kregen. Het Nederlands Auschwitz Comité wordt gesteund door de Maatschappelijke Alliantie door bij te dragen aan de realisatie van het monument.

De Maatschappelijke Alliantie werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. Dit doet zij onder meer op het thema Cultureel Erfgoed door het borgen van materieel en immaterieel erfgoed als voorwaarde voor contemplatie, inspiratie en innovatie. Ook de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, een gitzwarte periode uit onze geschiedenis, maakt hier onlosmakelijk deel van uit.

Het Nederlands Auschwitz Comité zet zich al jaren in voor de realisatie van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Met de aanvraag voor de omgevingsvergunning komt dit project nu in de uitvoeringsfase. Op het monument - naar ontwerp van kunstenaar/architect Daniel Libeskind - komen de namen van de ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust: Joden, Roma en Sinti. Het project heeft inmiddels een nationale status, wat ook heeft geresulteerd in steun van de Nederlandse overheid, ter grootte van €2,3 miljoen. Ook heeft ‘s lands Rijksbouwmeester zich volledig achter het project geschaard en zijn bureau ondersteunt het Auschwitz Comité.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft zich in de zomer van 2016 unaniem uitgesproken voor de komst van dit Nationaal Monument naar de hoofdstad en heeft daarvoor een definitieve locatie aangewezen. Het monument komt te staan in een brede groenstrook aan de Weesperstraat in Amsterdam, grenzend aan de tuinen aan de achterzijde van Museum de Hermitage. In nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn alle onderzoeken verricht die nodig zijn voor de omgevingsvergunning, die onlangs is aangevraagd. De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2018.

Het feit dat het een Nationaal Monument wordt, heeft er mede toe geleid dat de initiatiefnemers in gesprek zijn geraakt met (een deel van) het Nederlandse bedrijfsleven (banken, verzekeraars, accountants, Shell, KLM, Spoorwegen, Siemens, Heineken, Apothekersvereniging KNMP, Artsenfederatie KNMG, et cetera) en diverse fondsen. Ze worden daarbij zeer geholpen door de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook de RvB van de Nederlandse Spoorwegen speelt een belangrijke rol.

Er zijn al veel donateurs en sponsoren. Zo wordt het monument gebouwd met ruim 102.000 speciaal gemaakte bakstenen, die elk individueel gegraveerd gaan worden met naam, geboortedatum en leeftijd bij sterven. Die bakstenen zijn om niet geleverd door de Nederlandse stenenfabrikant Rodruza. Daarnaast zal het Finse bedrijf Outokumpu, een grote roestvrijstaalproducent, de duizenden kilo’s staal die verwerkt worden in het ontwerp doneren. 

Ook individueel kan men namen adopteren, door vijftig euro te doneren via de speciale website. Dat hebben inmiddels duizenden Nederlanders gedaan (waaronder schrijfster en vriendin van Anne Frank, Jacqueline van Maarsen). Daarnaast heeft een aantal gemeenten namen van voormalige inwoners geadopteerd. Hierover wordt ook met de gemeente Amsterdam gesproken.

Nergens in Nederland is er een plek waar de duistere grootschaligheid van de Holocaust voelbaar wordt gemaakt, en waar tegelijk die honderdduizend individuele levens stuk voor stuk geëerd worden. Een nationaal gedenkteken en een plek ter herdenking en herinnering aan die ruim 102.000 vermoorde Joodse, Roma en Sinti, Nederlandse burgers die nergens een grafsteen hebben gekregen. Maar ook een teken van waarschuwing in een tijd dat polarisatie en onverdraagzaamheid opnieuw de kop opsteken. 

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u terecht op www.holocaustnamenmonument.nl.

 

U bent hier