Nieuw lid toegevoegd aan het bestuur Maatschappelijke Alliantie

Nieuw lid toegevoegd aan het bestuur Maatschappelijke Alliantie

Van harte verwelkomen wij onze nieuwe bestuurslid Dave Ensberg-Kleijkers. Graag stellen wij Dave Ensberg aan u voor.  

Dave Ensberg-Kleijkers MSc (1984) is getrouwd met Victorine Kleijkers-Ensberg, vader van Anna-Rosa (7 maanden) en woonachtig in Tilburg. Hij is sinds februari jl. directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en bestuurder van de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties. 

Van harte verwelkomen wij onze nieuwe bestuurslid Dave Ensberg-Kleijkers. Graag stellen wij Dave Ensberg aan u voor.  

Dave Ensberg-Kleijkers MSc (1984) is getrouwd met Victorine Kleijkers-Ensberg, vader van Anna-Rosa (7 maanden) en woonachtig in Tilburg. Hij is sinds februari jl. directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en bestuurder van de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties. 

Waarom wilt u zich inzetten voor de Maatschappelijke Alliantie? 

 “We willen bijdragen aan een vreedzame en inclusieve samenleving door overheid, kennisinstellingen, fondsen en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en SAMEN de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten.” Deze geherformuleerde missie van De Maatschappelijke Alliantie spreekt mij zeer aan. Zowel als directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, maar ook als Nederlander en als vader. Daarom ben ik zowel professioneel als persoonlijk buitengewoon gemotiveerd lid te worden van jullie bestuur en samen met zowel bestuur als directeur bij te dragen aan het verwezenlijken van deze missie en de algehele nieuwe koers van de Maatschappelijke Alliantie.  

Wat betekent een inclusieve samenleving voor u persoonlijk? 

Al op jonge leeftijd heb ik ervaren hoe betekenisvol het idee van een ‘vreedzame en inclusieve samenleving’ is. Ik ben geboren in een traditioneel Surinaams gezin dat enkele jaren voor mijn geboorte gevlucht is uit Paramaribo door het ontbreken van veiligheid en vreedzaamheid. Eenmaal terug in Nederland duurde het niet lang voordat ons gezin in zowel sociaal-cultureel als sociaaleconomisch perspectief de tegenwoordig veel gebezigde begrippen ‘discriminatie’ en ‘racisme’ in de praktijk mochten ervaren. Mijn moeder heeft aan mijn geboorte een lichamelijke beperking overgehouden en dat zorgde in ons gezin voor een nieuw perspectief op ‘inclusiviteit’. Mensen met een beperking lopen in ons land aanzienlijke kans anders te worden behandeld dan mensen zonder beperking. Zeker als die beperking gepaard gaat met een migratieachtergrond en armoede. De grootste wens in deze situatie was niet om rijk en welvarend te worden, maar volwaardig onderdeel te mogen zijn van onze samenleving. Gewoon mee mogen en kunnen doen en mens kunnen zijn. Inclusiviteit doet een appèl op dat hogere ideaal. Dat maakt deze missie van De Maatschappelijke Alliantie tot meer dan slechts een theoretische of intellectuele exercitie: het overlapt met mijn persoonlijke missie om bij te dragen aan een inclusieve samenleving, zoals ik in 2015 ook verwoordde in mijn TED-talk  ‘Towards an inclusive society for every child’ en in 2017 in mijn boek ‘Bezielde Beschaving’.  

Wat wil je met MA bereiken? 

Naast deze persoonlijke motivatie ben ik ook professioneel gemotiveerd om lid te worden van het bestuur. Jantje Beton is al meer dan een halve eeuw volop actief in de Nederlandse samenleving om kinderen te ‘includeren’ in de samenleving door op te komen voor hun recht op (buiten) spelen. Spelen is een universeel vehikel voor kinderen om zichzelf te ontwikkelen, te ontdekken en om te leren samen te spelen en samen te zijn met andere kinderen. Mijn stelling is dat de inclusieve burger van morgen vandaag buiten speelt met kinderen die niet op hem of haarzelf lijken. Momenteel is Jantje Beton bezig zijn missie, visie, kernwaarden en strategie te herijken. Ik verwacht daarin ook de kernwaarde ‘inclusiviteit’ en een heldere ‘Theory of Change’ om maatschappelijke impact te realiseren. Deze impact is gericht op het welbevinden van kinderen in ons koninkrijk, maar dat kunnen we als Jantje Beton nooit alleen bereiken. Verbinding in de moderne netwerksamenleving met partners uit het bedrijfsleven, (vermogens)fondsen, andere goede doelen, onderwijsinstellingen en overheden is daarvoor cruciaal. En ook dat overlapt met de missie en koers van De Maatschappelijke Alliantie.  

Graag zet ik mijn persoonlijke en professionele ervaring en passie in voor De Maatschappelijke Alliantie. Ik zie ernaar uit om samen met het bestuur en Hayde eind 2020 terug te kijken op de volgende behaalde resultaten: 

  • Concreet uitgewerkt concept van ‘De Inzichtenfabriek’, inclusief duurzaam ‘verdienmodel’ en Theory of Change;
  • Concreet uitgewerkte concepten en afspraken met diverse partners op elk van de vier thema’s (gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en arbeidsparticipatie). Voor elk van de vier thema’s zijn er gamechangers in beeld;  
  • Een duurzaam financieel gezonde organisatie met een structureel sluitende (meerjaren)begroting; 
  • Een excellerende directeur die is gegroeid in haar eerste jaar als directeur en die daarbij adequaat is ondersteund en gefaciliteerd door het bestuur; 
  • Positieve waardering van de leden van de Raad van Advies over het functioneren van De Maatschappelijke Alliantie. 

 

 

U bent hier