Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017

Het Internationale Perscentrum Nieuwspoort, het Ministerie van OCW, het ROC Leiden én ID College nemen dit jaar deel aan de Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar. Een jaarlijks evenement met sport, maatschappelijk debat, verkiezing Sportiefste Kamerlid en gezamenlijk eten. Met als doel: verbinding tussen politiek en samenleving. De 11e editie vindt plaats op 6 september a.s. op het Plein in Den Haag.

Het maatschappelijk debat draagt bij aan de dialoog over belangrijke ontwikkelingen binnen de samenleving en heeft als doel het onderwerp op de politieke agenda te krijgen en te houden.  Onderwerp van het debat op 6 september is Onderwijs voor kwetsbare groepen en vindt plaats in het Perscentrum Nieuwspoort. Het Ministerie van OCW zal tijdens het evenement de nadruk leggen op mbo-studenten die moeite hebben met de overstap naar de arbeidsmarkt. Het ROC Leiden richt de aandacht op voortijdige schoolverlaters.

Verder nemen deel aan het evenement:

  • Stichting Het Vergeten Kind, met aandacht voor de ontwikkeling en het volwaardig meedoen van elk kind in de samenleving;

  • Urban Act College voor jongeren in een kwetsbare positie.

De Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar is een programma van de Stichting SOVIC, Sociale Vraagstukken Innovatieve Concepten. Deelnemers aan het evenement zijn politici, topsporters, bewoners van Haagse wijken, nieuwe Nederlanders en vertegenwoordigers uit het onderwijs, de zorgsector en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie, ga naar de website van SOVIC.

U bent hier