St. Eustatius

St. Eustatius

Begin september heeft de Maatschappelijke Alliantie een bijeenkomst georganiseerd rondom schateiland St. Eustatius. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden vormt St. Eustatius een bijzondere gemeente en heeft het te maken met armoede en hiermee samenhangende problematiek. Naar aanleiding van een gesprek tussen staatssecretaris Raymond Knops (BZ en Koninkrijksrelaties) en de Maatschappelijke Alliantie is dit onderwerp geagendeerd.

Het overleg heeft plaatsgevonden met diverse specialistische partijen rondom de duurzame, integrale en holistische verbetering van de leefomgeving op St.Eustatius. De plannen hiervoor zijn neergelegd in het ambitiedocument St.Eustatius: The Hidden Treasure (geschreven door plaatsvervangend commissaris Mervyn Stegers en politicus Mike Franco). Doel van dit overleg was om de plannen voor dit project van advies te voorzien op ecologisch-economisch, sociaal-cultureel, communicatief en financieel vlak. Kernvraag is wat is er nodig om het project tot een succes te brengen. De betrokkenen hierbij betreffen het Ministerie van BZK, Commonland, Greenfield Cities, Stichting nulpuntnul, Arcadis, Social Finance NL, Winkelman & van Hessen. De overheid heeft veel baat bij dit diverse en gespecialiseerde gezelschap om het plan voor St.Eustatius verder te concretiseren en implementeren. BZK maakt een selectie van de projecten/prioriteiten die zij willen oppakken en de betrokken partijen wordt hetzelfde gevraagd. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarin verrassende invalshoeken zijn gehoord. De tafel krijgt hiermee nog een vervolg.

 

U bent hier