Ambitie

Ambitie

Wat de Onderwijs Alliantie wil bereiken
 

  • De Onderwijs Alliantie is een publiek-private samenwerking die de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare buurten wil vergroten en hen goed wil voorbereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw. 
  • De Onderwijs Alliantie wil met behulp van publiek-private samenwerking scholen ondersteunen met het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.
  • Daarbij wil de Onderwijs Alliantie aansluiten bij de uitdagingen die leerkrachten, schoolbestuurders, experts en wethouders aangeven: het doorontwikkelen en implementeren van veelbelovende lopende en vernieuwende initiatieven op het gebied van lerarentekort en anders organiseren en kansenongelijkheid.
  • Daartoe wil de Onderwijs Alliantie de structurele samenwerking tussen verschillende partijen die hiervoor nodig zijn organiseren en ondersteunen: ouders, maatschappelijke instellingen, zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven.
  • Daarnaast wil de Onderwijs Alliantie, samen met haar stakeholders en partners, specifieke kennis over transities, publiek-private samenwerking, organisatie-inrichting en implementatie leveren.

 

Delen

U bent hier