Call to action

Call to action

  • We roepen basisscholen in sociaaleconomisch zwakkere wijken, die bezig zijn met realiseren van een transitie van het onderwijs en behoefte hebben aan ondersteuning, op om zich te melden.
  • Eenzelfde oproep doen we aan organisaties die een rol kunnen en willen spelen in de doorontwikkeling, uitvoering en implementatie van bestaande en nieuwe initiatieven. Het kan daarbij gaan om personele capaciteit, middelen, ontsluiten van netwerken en lobbykracht.
 


 

Delen

U bent hier