Vertrekpunt

Vertrekpunt

Schoolpraktijk als vertrekpunt, transitie als basis
 

 • Uitgangspunt van de transitie van het onderwijs is de verbetering van de schoolpraktijk en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals voldoende goede leraren, een effectieve schoolorganisatie en goede samenwerking met wijk en omgeving.
 • De focus van deze innovaties is gericht op het bieden van optimale kansen en begeleiding van kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie.
 • Dit vraagt om initiatieven die zich kenmerken door een samenhangende aanpak op het gebied van lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Deze initiatieven zijn onder te delen in tien thema’s:
 1. Werving van nieuwe leerkrachten.
 2. Maatwerk bij het opleiden van leerkrachten.
 3. Begeleiding van startende leerkrachten.
 4. Werkdrukverlaging en terugdringing ziekteverzuim.
 5. (Strategisch) personeelsbeleid en HRD.
 6. Structurele inzet van bekwame professionals, tijdens maar ook buiten schooltijd.
 7. Welzijn- en zorgpartners die de fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind versterken.
 8. Bedrijven en wijkorganisaties die talenten bij het kind, die niet direct aan de basisvakken taal, schrijven en rekenen te koppelen zijn, helpen ontwikkelen.
 9. Mentoren uit de wijk ondersteunen en adviseren op individueel niveau een kind en indien nodig het gezin.
 10. Geschikte huisvesting voor leerkrachten in met name de grote steden.
 • De Onderwijs Alliantie zal deze thema’s steeds als leidraad nemen bij het realiseren van de gevraagde transities. Op het onderdeel van deze thema’s waar publiek-private samenwerking zorgt voor versnelling van implementatie, en een hogere impact, biedt de Onderwijs Alliantie ondersteuning op maat. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het mobiliseren van innovatie- en implementatiekracht voor het slechten van barrières op het gebied van organisatie, financiën en regelgeving bij de transitie.
 • De Onderwijs Alliantie ondersteunt momenteel de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden met het realiseren van hun beoogde transitie.
 • De Onderwijs Alliantie ondersteunt bij het initiatief over brede burgerschapsontwikkeling bij kinderen van JINC en Rabobank Amsterdam

 

 

Delen

U bent hier