Ons aanbod

Ons aanbod

Wat de Onderwijs Alliantie aanbiedt
 

  • De Onderwijs Alliantie ondersteunt basisscholen om de gewenste transitie op gang te brengen.
  • De Onderwijs Alliantie ondersteunt bestaande initiatieven op de tien beschreven thema’s op maat door expertise, instrumenten, capaciteit, netwerken en onderzoek eraan te verbinden. Deze ondersteuning op maat met behulp van publiek-private samenwerking zorgt voor versnelling van implementatie, en een hogere impact op het terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk. Daarbij valt te denken aan het mobiliseren van innovatie- en implementatiekracht voor het slechten van barrières op het gebied van organisatie, financiën en regelgeving bij de transitie. Voorbeelden hiervan zijn:

► Onderzoek naar de effecten van vernieuwende initiatieven op kinderen door KidsRights.
► Het identificeren en delen van de meest effectieve en schaalbare initiatieven door Life Sciences & Health/Health Holland. Zij faciliteren innovatie en Research & Development bij scholen door haar instrumenten zoals de eigen financieringsinstrumenten en organisatie-instrumenten als learning communities en field labs in te zetten.
► Het initiëren en realiseren van lokale publiek-private samenwerkingen in steden en krimpgebieden door Deloitte en BMC.
► Het bieden van kennis en procesbegeleiding door ING.
► Om de ondersteuning op een toegankelijke en duurzame manier te koppelen aan de behoeftes van scholen en initiatieven werkt de Onderwijs Alliantie aan een online platform/community. Met behulp van dit platform kunnen tevens bestaande publiek-private samenwerkingen worden gedeeld en opgeschaald. Deloitte, Jinc (1600 aangesloten bedrijven) en Tata Consultancy Services zetten zich hiervoor in.
 

 

Delen

U bent hier