Onze missie

Onze missie

De kracht van gezamenlijk initiatief

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld aangepakt te worden. Ze vragen om een synergetische bundeling van krachten in nieuwe vormen van publiek- private samenwerkingen, waarbij politiek/overheid, betrokken bedrijven en burgerinitiatieven in tripartite allianties werken aan concrete oplossingen om zo een vreedzame en inclusieve samenleving te bevorderen.
De Maatschappelijke Alliantie gelooft dat maatschappelijke vraagstukken effectiever en duurzamer worden opgelost als bedrijfsleven, overheid, fondsen en het maatschappelijk middenveld samenwerken.

Missie

Onze missie is het samenbrengen van publieke en private organisaties voor een effectieve en duurzame aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Met het inspireren en mobiliseren van onze partners, smeden wij nieuwe allianties en stellen wij de weg open naar nieuwe, schaalbare oplossingen.

De strategie van de Maatschappelijke Alliantie is drieledig:

- Gezamenlijk werken aan maatschappelijke proposities die werkbaar en schaalbaar zijn;

- Mobiliseren van partijen om een systeemverandering op gang te brengen;

- Inrichten van een collectief maatschappelijk brein waarin blauwdrukken van succesvolle initatieven breed geedeeld worden met het doel om samenwerking te stimuleren. 

De Maatschappelijke Alliantie is geen fondsenwerver. Bent u op zoek naar fondsen? Ga naar: www.fondsenzoeken.nl

 

Sustainable Development Goals 

In 2015 hebben wereldleiders 17 doelen geformuleerd om een betere wereld te maken voor 2030. Deze doelen hebben de kracht om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en benadrukken het gevaar van klimaatverandering. Geleid door deze Sustainable Development Goals (SDG's), is het nu aan ons, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publiek om samen te werken en een betere toekomst voor iedereen te bouwen. 

De Maatschappelijke Alliantie is geinspireerd op SDG 17 die publiek private samenwerking stimuleert. Lees hier meer over alle de SDG's. 

Delen

U bent hier