Rien van Gendt

Rien van Gendt

Binnen de Maatschappelijke Alliantie trekt Rien van Gendt samen met Guus Kramer het thema migratie. Vanuit het perspectief van de vermogensfondsen zijn de volgende vier aandachtsgebieden met betrekking tot de integratie geselecteerd als strategisch belangrijk: onderwijs/arbeidsmarkt, gezondheidszorg, sociale cohesie en beeldvorming. Het accent van de Maatschappelijke Alliantie ligt niet op het lenigen van onmiddellijke nood van asielzoekers en migranten maar op het zoeken van oplossingen op de middellange en lange termijn. Met als vertrekpunt de belangstelling van vermogensfondsen en filantropen wordt ingezet op het creëren van allianties met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheden, én migranten zelf.

De Maatschappelijke Alliantie ontwikkelt een divers netwerk van fellows met als taak om te verbinden, te inspireren en draagvlak te creëren. Fellows zijn sleutelfiguren uit verschillende sectoren in Nederland en daarbuiten met brede maatschappelijke ervaring en inzichten. Zij betrekken andere relevante denkers en leiders en dragen de vernieuwende maatschappelijke aanpak van de Alliantie en andere spelers op dit gebied met overtuiging uit, zowel nationaal als internationaal. De executive fellow geeft leiding aan dit netwerk van fellows en brengt hen met een gerichte agenda bij elkaar.

 

Fellow Migratie

U bent hier