Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen-Nieberg

Anneke van Zanen – Nieberg (55) is al jaren gedreven actief in en voor de sport. Eerst als sporter en begeleider, later in diverse bestuurlijke functies binnen verenigingen, bovenlokale samenwerkingsverbanden (bijv. CTO Metropool) en NOC*NSF. In haar  functie als penningmeester van NOC*NSF  - tot 2016 - heeft ze een goed beeld gekregen van de governance, organisatorische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen van de aangesloten sportbonden en hielp zij hen door moeilijke financiële jaren heen.

Anneke geniet met volle teugen van sport, als beoefenaar, als ouder, als fan en als toeschouwer. Ze is daarom vaak te vinden op en rond ‘de velden’.

Van Zanen – Nieberg komt zelf voort uit het handbal (jeugdinternational) en heeft hoge functies binnen de rijksoverheid en het bedrijfsleven bekleed. Zij beschikt over een breed netwerk en veel ervaring. Als voorzitter van NOC*NSF wil zij het fundament voor de sport uitbouwen, zorgen dat de drempel voor de sportbeoefening zo laag mogelijk blijft, als Nederland internationaal scoren en stevige verbindingen leggen met andere sectoren zoals de volksgezondheid.

 

Voorzitter NOC*NSF

U bent hier