Job Dura

Job Dura

Job Dura is sinds 2010 voorzitter van familiebedrijf Dura Vermeer Groep.

Dura Vermeer behoort tot de top 10 toonaagevende bouwbedrijven en is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Job Dura bekleedde vanaf 1990 diverse functies binnen Dura Vermeer. Voor deze tijd werkte hij bij ABN Amro Bank op de afdeling Corporate Finance. Job Dura studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit van 1983 t/m 1988 en voltooide de postdoctorale opleiding Vastgoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam in 1998. 

Bestuursvoorzitter Job Dura Fonds

U bent hier