Over ons

Over ons

Op 27 februari 2015 is de Maatschappelijke Alliantie opgericht om samenwerking en verbinding tussen fondsen, bedrijven en overheid te faciliteren. Directe aanleiding voor de oprichting van de Maatschappelijke Alliantie is een overleg tussen leden van het kabinet en een delegatie van vermogende particulieren of ondernemers binnen de sector filantropie.
Vanaf 2019 heeft de Maatschappelijke Alliantie een nieuwe koers uitgezet met meer focus om haar maatschappelijke impact te vergroten en te verduurzamen.  

De invulling van thema’s waarop we ons richten, gebeurt in nauwe samenwerking tussen bestuur en Raad van Advies. Zij worden ondersteund door het bureau van de Alliantie, waarin de programmatische taken zijn ondergebracht. 
Het bestuur van de Alliantie wordt gevormd door Jan Peter Balkenende (voorzitter), Steven van Eijck (vicevoorzitter), Dave Ensberg-Kleijkers (Penningmeester), Cees Oudshoorn en Aaltje van Zweden.

 

 

Delen

U bent hier