Het Maatschappelijk Brein

Van kennis, naar inzicht naar handelingsperspectief

Met een nieuw initiatief, het Maatschappelijk Brein, wil de Maatschappelijke Alliantie het leervermogen en impact op complexe maatschappelijke vraagstukken vergroten met behulp van Data Analytics en AI, door het bieden van snelle, slimme en duurzame oplossingen, Er wordt hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande kennis. Naast de “harde” kant wordt aandacht besteed aan de “zachte” kant om oplossingen daadwerkelijk te laten slagen. Kennis zonder context, zonder duiding en zonder actief uitdragen is namelijk weinig waardevol. We spreken daarom over: van kennis, naar inzicht naar handelingsperspectief.

Een belangrijke eerste stap in het vormen van het Maatschappelijk Brein is het opslaan van data, kennis en inzichten in het geheugen van onze maatschappij. De Maatschappelijke Alliantie borgt inzichten op het thema inclusiviteit per alliantie, deze zijn te lezen per alliantie-pagina’s.

1. Het geheugen

Het opslaan van inzichten, data en kennis in de inzichtenbank 

2. Vooruitkijken

Data en kennis analyseren en het leggen van verbanden

3. Handelingsperspectief

Allianties vormen, inspireren en concrete acties uitvoeren

De functies van het Maatschappelijk Brein

 

1 | Het geheugen

Het geheugen van het Maatschappelijk Brein vormt de basis van het lerend en voorspellend vermogen. Dit is de opslag van de best practices en inzichten rondom complexe maatschappelijke vraagstukken. De inzichten bestaan uit succesvoorwaarden, werkzame methoden en ook uit tips wat niet werkt. 

2 | Vooruitkijken

De inzichten, data en kennis kun je analyseren. Wat zijn de verbanden en hoe kun je aan de hand hiervan voorspellingen doen van vraagstukken en problemen in de toekomst? Wij werken hierin samen met de Nederlandse AI coalitie. 

3 | Handelingsperspectief

Om het lerend vermogen te vergroten en het handelen te borgen in de maatschappij, dienen stakeholders samen te werken op de maatschappelijke vraagstukken. Door de geleerde lessen van het verleden en het voorspellende vermogen op toekomstige uitdagingen kunnen publiek en private partijen effectieve allianties vormen. Gezamenlijk gaan zij voor een langdurige periode werken aan concrete acties op complexe thema’s.