Het Maatschappelijk Brein

Van kennis, naar inzicht naar pro-actief delen, leren en bewegen

Met een nieuw initiatief, het Maatschappelijk Brein, wil de Maatschappelijke Alliantie het leervermogen en impact op complexe maatschappelijke vraagstukken vergroten. Dit willen wij doen door als eerste stap pro-actievere en constructievere verbindingen te leggen tussen professionals, werkzame praktijken, initiatieven en aanpakken die er zijn in Nederland. We willen dit doen met het behulp van wat er al is aan kennis, data en ervaring.

Nederland heeft tal van waardevolle good practices en is gezegend met gedreven professionals die zich bezig houden met inclusie om andere mensen volwaardig mee te laten doen in onze samenleving. Hier mist soms het met elkaar samenwerken, het van elkaar leren en elkaar begrijpen. Wij willen zien dat betrokken professionals zelf de intentie en het vermogen ontwikkelen tot ‘elkaar weten te vinden’ , tot ‘pro-actief kennis delen’ en tot ‘het gebruik maken van elkaars verschillen en zo samen de goede kant op bewegen’. Zo bewegen we van het Maatschappelijk Brein naar Maatschappelijke Competentie.

Hoe zetten wij hier een eerste stap?

1. Het geheugen

Wij borgen en delen inzichten, werkzame elementen en ook knelpunten op het thema inclusiviteit per alliantie. Deze ontstaan uit publiek-privaat samenwerken en leren op verschillende niveaus van overheid, bedrijfsleven, fondsen en burgers. De inzichten kun je volgen op onze alliantie pagina’s en social media.

2. Verbindingen leggen

Wij faciliteren samenwerkingen waarbij bestaande praktijken, kennis en ervaring op lokaal en landelijk niveau constructief aan elkaar worden verbonden. Om zo mee te bouwen aan een levendige kennis en ervaring voor toekomstige generaties. Wij doen dit op verschillende niveaus, zie hieronder hoe! 

Lokale goedwerkende bewonersinitiatieven ondersteunen

Een programma van de Maatschappelijke Alliantie en LSA bewoners om het sociale leervermogen van Nederland te vergroten door succesvolle, lokale innovaties en aanpakken blijvend en pro-actief te delen. 

Hoe?
– We  stimuleren bestaande maatschappelijke initiatieven met beloftevolle innovaties in het delen en uitwerken van hun aanpak met experts en soortgelijke initiatieven in de rest van Nederland.
– In expert-groepen werken deze lokale initiatieven met andere burgers, initiatieven en bedrijven aan het doornwikkelen van werkzame elementen en aan een bruikbaar product zoals een methodiek, podcast of programmaplan.
– Tijdens het Brein Festijn op 5 december maken de groepen hun product bekend onder missiegenoten. Zij kunnen zich aansluiten om samen verder te leren, delen en creëren. Online en offline blijft er zo een proactieve lerende community om vraagstukken 

Wie?
We selecteerden beloftevolle initiatieven die een vraag hebben aan Nederland om hun bestaande aanpak door te ontwikkelen. Kijk hieronder welke initiatieven dit zijn en wie de best persons hierachter zijn.