Thema's

Thema's

De taak van de Maatschappelijke Alliantie is het leggen van verbindingen tussen filantropie, bedrijfsleven en overheid voor het helpen oplossen van complexe, maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een gerichtere aanpak met meer focus. Gebaseerd op de Monitor Brede Welvaart 2019 (CBS) staat inclusiviteit centraal.

De MA streeft naar een samenleving waarin eenieder mee kan komen. Zo kijken wij naar onderwerpen waar we door ons netwerk verschil kunnen maken:

  1. Sociale huisvesting
  2. Onderwijs
  3. Bevordering tolerantie (om polarisatie tegen te gaan)
  4. Inzichtenbank/platform
  5. Verbinden van publiek private partijen om maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk op te lossen. 

Gemotiveerd door SDG17 van de VN behoudt de Maatschappelijke Alliantie ruimte om andere maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid die samenwerking behoeven te agenderen en partijen te mobiliseren. 

 

Sociale huisvesting: Een Deltaplan. Iedereen onder dak.
Het aantal daklozen is fors toegenomen over de afgelopen tien jaren, waarbij vooral jongeren de dupe zijn, maar ook gezinnen en ouderen. Tegen deze achtergrond zet de Maatschappelijke Alliantie zich in voor het verbinden van partijen voor het opstellen en uitvoeren van het Deltaplan ‘Iedereen onder Dak’. Het aantal kwetsbare groepen dat een beroep doet op woonruimte, vaak met begeleiding, neemt sterk toe en daarmee ook de noodzaak om de handen ineen te slaan om dit probleem op te lossen. Er is een veelvoud aan verschillende initiatieven en werkwijzen die zich richten op deze problematiek. De Maatschappelijke Alliantie zet zich in om deze initiatieven te ondersteunen om deze optimaal te laten functioneren en efficiënte samenwerking te bewerkstelligen.  

 

Onderwijs: Leraren in hun kracht
Het lerarentekort wordt steeds zichtbaarder en nijpender in de grote steden. Vooral op scholen in een omgeving met kinderen uit een kwetsbare sociaal- en economisch achtergrond. Op deze scholen zijn de problemen als eerste zichtbaar en op dit moment al zeer groot. De verwachting is op korte termijn dat alle scholen in Amsterdam te maken krijgen met een toenemend tekort. 

Maatschappelijke Alliantie wil de samenwerking bevorderden tussen het onderwijs, het bedrijfsleven, fondsen, media en de politiek met als doel het probleem gezamenlijk te doorgronden en tot nieuwe werkbare en schaalbare oplossingen te komen. MA heeft een alliantie ”Leraren in hun kracht” gevormd waarin Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT), Deloitte en Het ABC deelnemen. De alliantie organiseert een kennismaking met het onderwijs in Amsterdam Nieuw West met genodigden als ‘onderwijsassistent voor een dag’.

Delen

U bent hier