Thema's

Thema's

De Maatschappelijke Alliantie verbindt ­partijen door het initiëren van zogeheten ‘tafels’. Via de tafels wisselen leiders van filantropische organisaties, bedrijfs­leven en overheid kennis en ervaring uit over maatschappelijke vraagstukken. In gezamenlijkheid werken de partijen aan strategische oplossingen door meer langetermijnvisies te ontwikkelen, structurele ‘weeffouten’ te analyseren en de lessen van bestaande werkwijzen te delen. De kennis en ervaring van ngo’s wordt hierbij effectief benut.

De opbrengsten van de tafels vormen input voor een nog te organiseren werkconferentie. Deze conferentie gaat in op de veranderende rollen van fondsen, bedrijven en de overheid en de gevolgen die dit heeft voor de Nederlandse samenleving. Periodiek zal de Maatschappelijke Alliantie rapporteren over de programmering van activiteiten, gemaakte keuzes en nieuwe inzichten.

 

 

Delen

U bent hier