Circulaire economie

Circulaire economie

Bij de transitie van een lineaire naar circulaire economie de menselijke maat als uitgangspunt nemen.”

Fellows Thomas Rau en Sabine Oberhuber leiden het thema circulaire economie.

Bij de Maatschappelijke Alliantie zetten wij ons in voor een duurzame en welvarende wereld. Daarom stimuleren wij circulaire verdienmodellen waarmee bedrijven economische waarde creëren door producten zo te ontwikkelen en in de markt te zetten dat zij eigenaar blijven van de grondstoffen. Zo ontstaat er een duurzaam model en minder ecologische last. Dit doen wij in samenwerking met fondsen, bedrijven en de overheid.

De Alliantie steunt het gedachtegoed van de Universal Declaration of the Material Rights van het architectenbureau Turntoo. Dat mensen rechten hebben vinden we inmiddels een vanzelfsprekendheid. Maar welke rechten zijn er eigenlijk voor de materialen? Dit concept prikkelt en brengt beslissers, gebruikers, eigenaren en ontwerpers op ideeën die circulariteit bevorderen. Een instrument om deze rechten een plaats te geven is het Madaster. Het Madaster, fungeert als een publieke, onlinebibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het Madaster platform registreert, ordent, bewaart en ontsluit data van materialen.

De Alliantie steunt deze twee initiatieven die dit gedachtegoed van een circulaire economie kracht bij zetten. 

Delen

U bent hier