Circulaire economie

Circulaire economie

We leven in een periode waarin grondstoffen schaarser worden en prijzen van grondstoffen stijgen, hierdoor zullen circulaire verdienmodellen een steeds grotere concurrentie vormen voor het traditionele, lineaire model. Bedrijven creëren economische waarde door producten zo te ontwikkelen en in de markt te zetten dat zij eigenaar blijven van de grondstoffen. Het gevolg is een duurzaam model en minder ecologische last.

De Maatschappelijke Alliantie wil in samenwerking met fondsen, bedrijven en de overheid bijdragen aan de doelstelling van Nederland als internationaal ‘circulaire hotspot’.  Dit thema is nog in ontwikkeling.

Delen

U bent hier