Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor (archeologische) monumenten, vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze hebben een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. 

Mede op verzoek van vertegenwoordigers van de Katholieke en Protestantse Kerk is aandacht gevraagd voor cultureel erfgoed. Religieus erfgoed in Nederland is ongekend rijk en wordt publiek breed gedragen. Tegelijkertijd staat het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk. Uiteenlopende partijen verkenden aard, omvang en oplossingsrichtingen van de problematiek. Dit alles heeft geleid tot een Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. De Maatschappelijke Alliantie beraadt zich momenteel over de bijdrage aan deze agenda.

Delen

U bent hier