Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

“Het borgen van materieel en immaterieel erfgoed als voorwaarde voor contemplatie, inspiratie en innovatie.”

Cultureel erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Omdat cultureel erfgoed, zoals kerken en kloosters, onder druk staan werken wij samen met uiteenlopende partijen om de aard, omvang en oplossingsrichting van het probleem te verkennen.

In samenwerking met de Carnegie Foundation en het SDG Charter heeft de Alliantie een vredesagenda voor het Vredespaleis opgesteld en is er afgesproken dat het Vredespaleis een SDG-huis wordt. Op deze manier krijgt dit iconische gebouw ook in de 21e eeuw nieuwe invullingen die aansluiten bij haar oorspronkelijke missie.

Een ander project omtrent dit thema is de realisatie van het Nationaal Holocaust Monument dat in samenwerking met het Nederlands Auschwitz Comité tot stand is gekomen. Met bijdragen van de overheid en particulieren zal het monument, dat 102.000 Nederlandse Joden, Roma en Sinti herdenkt, in het voorjaar van 2019 te realiseren. 

Delen

U bent hier