Veilig en gezond opgroeien

Veilig en gezond opgroeien

"Zorgdragen voor een veilige en gezonde leefomgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen met zicht op (zelf)respect en volwaardige participatie in de samenleving"

Nederland heeft vergeleken met de andere Europese landen relatief veel jongeren. Bijna drie op de tien inwoners van Nederland is jonger dan 25 jaar. Dat komt neer op bijna 5 miljoen jongeren. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd gelukkig is in vergelijking tot andere landen zijn er wel degelijk kwetsbare groepen kinderen in Nederland die extra aandacht behoeven om te voorkomen dat ze buiten de boot vallen. In nauwe samenwerking met de partners die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van kwetsbare groepen binnen de doelgroep jeugd, wordt ingezet op het stimuleren veiligheid; gezondheid en ontwikkeling; participatie en perspectief. Hierbij wordt de expertise van ngo’s en wetenschap betrokken.

De Alliantie maakt gebruik van de levensloop van het kind / jongere om aan de hand daarvan te inventariseren in welke fase van de levensloop fondsen, bedrijven en overheid zijn betrokken. Het doel van deze exercitie is om duidelijk te krijgen waar er sprake is van overlap of van blinde vlekken. Hierdoor kunnen deze stakeholders meer gaan opereren als partner van een gezamenlijke opgave: veilig en gezond opgroeien.

Delen

U bent hier