Healthy life

Healthy life

Healthy life“Vanuit een holistische benadering positieve gezondheidszorg en innovatie stimuleren voor een lang en gezond leven.”

De Maatschappelijke Alliantie ziet de noodzaak om te bouwen aan een duurzame gezondheidszorg die is gefocust op een gezond leven. Er moet zo vroeg mogelijk begonnen worden met het stimuleren van een gezonde levensstijl zodat ook kinderen langer in gezondheid kunnen leven. Op dit vlak overlapt Veilig & Gezond Opgroeien met dit thema.

De mate waarin iemand de kans krijgt ‘gezond te leven’ wordt medebepaald door wat hij eet, hoe hij woont en op welke wijze hij werkt en balans vindt in de besteding van zijn vrije tijd. Daarom werkt de Maatschappelijke Alliantie vanuit een holistische benadering aan de vier subthema’s: Food, Housing, Work en Leisure.

Een gezondere levensstijl levert niet alleen baten op voor het individu maar verlicht ook de lasten voor de gezondheidszorg. In samenwerking met fondsen, belangengroepen en het ministerie van VWS wordt er daarom gewerkt aan een Nationaal Preventieakkoord om de kwaliteit van leven in Nederland te vergroten door een transitie van curatieve zorg naar preventieve zorg te bereiken. 

Delen

U bent hier