Healthy life

Healthy life

Healthy lifeDe Maatschappelijke Alliantie deelt de visie van de Healthy Life Alliance, een initiatief van de Noaber Foundation dat er een noodzaak is om te bouwen aan een duurzame gezondheidszorg die is gefocust op Gezond Leven (Healthy Life). Hierbij is een holitische benadering van belang, vandaar dat er is gekozen voor vier subthema's: Food, Housing, Work en Leisure. We beschouwen de ‘mate’ waarin iemand kans ziet c.q. de kans krijgt ‘gezond te leven’ als mede bepaald door wat hij eet, hoe hij woont en op welke wijze hij werkt en balans vindt in de besteding van zijn vrije tijd. In samenwerking met de de HLA, de Noaber Foundation en andere partners zullen er een of meerdere tafels georganiseerd worden waarbij de Alliantie zorg draagt voor de aanwezigheid van zowel fondsen, overheid en het bedrijfsleven om gezamelijk de bovengenoemde visie om te kunnen zetten naar concrete resultaten. 

 

 

Delen

U bent hier