Migratie

Migratie

Migratie is één van de grootste uitdagingen in de 21e eeuw. Honderden miljoenen mensen verlaten elk jaar hun thuisland. De meerderheid doet dit vrijwillig, anderen moeten vluchten vanwege geweld, conflicten of milieurampen.

Vluchtelingen vormen een relatief klein deel van de totale groep migranten, maar deze vorm van migratie trekt terecht vaak de aandacht. Gedurende 2015 en 2016 werd Nederland geconfronteerd met een grote toename van het aantal vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Ongeveer 90% van hen komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Europese samenlevingen staan ​​voor de uitdaging van het creëren van een eerlijk migratiemodel dat zowel rekening houdt met de belangen van de ontvangende landen, zoals Nederland, als met de belangen van migranten, transitielanden, en de landen van herkomst.

De focus van de Maatschappelijke Alliantie is het creëren van oplossingen op middellange tot lange termijn. Voortbouwend op de behoefte van vermogensfondsen en filantropen is de Maatschappelijke Alliantie in 2016 begonnen met activiteiten op de volgende vier gebieden: onderwijs en werkgelegenheid, gezondheid, sociale cohesie en de beeldvorming. In 2018 zullen we doorgaan met het verbinden van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de overheid, en de migranten zelf. 

Samenwerking is nodig om te komen tot een ​​inclusieve samenleving, een voorwaarde voor een succesvolle integratie van nieuwkomers en sociaal-economisch perspectief voor alle belanghebbenden. We werken ook aan het opbouwen en uitwisselen van kennis over duurzame oplossingen voor de 'root causes’ van migratie, en een humaan, veilig en responsief migratiemodel.

Onze fellow Rien van Gendt leidt het thema migratie. 

 

Delen

U bent hier