Overige verbindingen

Overige verbindingen

Veel maatschappelijke problemen zijn te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld aangepakt te worden. Ze vragen om een bundeling van krachten in nieuwe vormen van publiek-private samenwerkingen, waarbij politiek/overheid, betrokken bedrijven en burgerinitiatieven in tripartite allianties werken aan concrete oplossingen om zo een vreedzame en inclusieve samenleving te bevorderen.
Maatschappelijke vraagstukken zoals mentale en fysieke gezondheid, dementie, preventie etc. waarbij partijen zoals VWS, Topsector en maatschappelijke organisaties de Maatschappelijke Alliantie om ondersteuning verzoeken.

Overige activiteiten en verbindingen 

 • Noodfonds Alliantie voor Sociaal Initiatief - in samenwerking met MAEX heeft MA bedrijven, fondsen en ministeries benaderd met het doel om een publiek private noodfonds op te richten. Helaas gaven alle partijen aan dat ze op hun eigen thema’s en beneficiënten focussen. Het lobbywerk heeft wel geleid tot verruiming van de regelingen voor buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties.
   
 • Samenwerking Schuldenlab NL en CBS - MA heeft een samenwerking geïnitieerd tussen CBS en Schuldenlab NL waarbij het CBS meer onderzoek gaat uitvoeren naar de preventie van schulden. MA is tevens partner geworden van Schuldenlab.
   
 • PGGM inzameling boek Jan Tamerus – zij hebben in het kader van corona geld ingezameld dat wordt doorgezet naar een goed doel.
   
 • In samenwerking met Netwerkpro een online evenement op 17 september: “Zorg voor talent = Talent voor de Zorg”. Tijdens deze sessie hebben we verkend hoe gemeentes, zorginstellingen en fondsen de krachten kunnen bundelen om nog meer talentvolle vrouwen naar werk in de zorg te begeleiden.
   
 • Organiseren van een bijeenkomst met meerdere mobiliteitsaanbieders en andere stakeholders rondom het optimaliseren van mobiliteit voor ouderen. Daarnaast ondersteuning van het Ouderenfonds bij het ontwikkelen van een plan van aanpak om mobiliteit daadwerkelijk te optimaliseren middels PPS. Er wordt een vervolgbijeenkomst gepland.

Delen

U bent hier