Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

In 2000 bedachten de Verenigde Naties voor het eerst ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld. De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen zijn eind september 2015 door de VN vastgesteld. De nieuwe doelen gelden voor alle landen en zijn de belangrijkste internationale afspraken die aandacht hebben voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid en klimaat.

Er wordt in Nederland vanuit alle kanten gewerkt aan de doelen. Zowel binnen het bedrijfsleven, als maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn SDG-initiatieven volop aan het ontstaan. In samenwerking met de SDG Charter worden diverse evenementen georganiseerd om overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en filantropische instellingen aan te laten sluiten bij de realisatie van de SDGs.

De Maatschappelijke Alliantie draagt bij aan de Sustainable Development Goals door solution partnerships te faciliteren en filantropische instellingen bij de werelddoelen te betrekken. In samenwerking met de SDG-Charter, de Dutch Sustainable Growth Coalition en NL2025 werkt de Alliantie aan maatschappelijke innovatie en solution partnerships voor een betere wereld.

Delen

U bent hier