Waarom

Waarom

Noodzaak – Waarom een extra inspanning nodig is
 

 • De ongelijkheid in kansen op goed onderwijs voor groepen leerlingen in Nederland neemt steeds verder toe.
 • De verschillen in schooladviezen tussen leerlingen met hoger en lager opgeleide ouders zijn sinds 2009 groter geworden.
 • In Nederland is de toename van ongelijkheid in onderwijsresultaten, in vergelijking met andere landen, zelfs het grootst.
 • Het lerarentekort op scholen in de G4, maar ook in krimpgebieden, is een structureel probleem.
 • Schoolleiders en leerkrachten ervaren een enorme werkdruk en vallen uit door te grote klassen, te hoge taakeisen en te weinig begeleiding en waardering. 
 • De combinatie van toenemende ongelijkheid in kansen op goed onderwijs, het structurele lerarentekort en de te hoge werkdruk voor leraren en schoolleiders maakt dat de huidige onderwijsinfrastructuur enorm onder druk staat. 
 • Hierdoor krijgen kinderen van ouders met een zwakke sociaaleconomische positie in kwetsbare wijken nog minder kansen om hun potentieel te benutten.
 • Toegang tot onderwijs hangt steeds meer af van de buurt of streek waarin je woont en de sociale positie van je ouders, aldus de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights1.
 • Door de fors toegenomen kansenongelijkheid staat een van de belangrijkste kinderrechten, het recht op goed onderwijs, onder grote druk in Nederland.
 • Een transitie in het onderwijs is gewenst om te komen tot een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur waarin ieder kind optimale kansen krijgt om zijn of haar potentieel te benutten.
 • Deze transitie dient zich te richten op het in samenhang terugdringen van het lerarentekort en het anders organiseren van het onderwijs in samenwerking met de wijk.
   

 


1 KidsRightsIndex 2020

Delen

U bent hier