Professional Impact Makers

PIM – brengt maatschappelijke initiatieven en vrijwillige senior professionals bij elkaar voor meer impact

De Maatschappelijke Alliantie beoogt maatschappelijke vraagstukken effectiever en efficiënter aan te pakken via publiek-private samenwerking. Om de allianties te versterken ontstond onlangs het initiatief PIM, ofwel: Professional Impact Makers, dat aansluit bij onze missie voor een inclusieve samenleving.

Aart Jan de Geus, één van de initiatiefnemers van PIM en aangesloten als senior professional: “Ik zie ongelijkheid groeien, bijvoorbeeld in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Gelukkig is er ook veel mooi maatschappelijk initiatief. Zonder winstoogmerk, echt door idealen gedreven, maar soms lopen deze initiatieven op muren en sloten. Daar waar mijn sociale kennis en bestuurlijke ervaring nuttig kunnen zijn, wil ik mij graag inzetten om deze hordes te nemen!”

Op 9 februari vindt de kick-off plaats van PIM en vieren we de eerste succesvolle verbindingen. Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten als senior professional bij dit initiatief? Neem dan contact op met Christien van Rijs via c.vanrijs@maatschappelijkealliantie.org.

Wat is het?

PIM is een netwerk van ervaren senior professionals die hun kennis en expertise vrijwillig inzetten voor maatschappelijke projecten. Dankzij hun grote netwerk, ruime kennis en ervaring op het gebied van o.a. governance, strategie en management én hun drive om maatschappelijk impact te maken worden de allianties versterkt. Initiatiefnemer Hayde Zarkeshan, directeur Maatschappelijke Alliantie: “De onafhankelijkheid en expertise van deze voormalige wethouders, ministers, consultants, directeuren en hoogleraren blijkt voor onze allianties van grote waarde; in de toekomst hopen we deze dienst uit te breiden voor andere maatschappelijke organisaties”.

Wat doet PIM?

Bij Professional Impact Makers (PIM) kunnen maatschappelijke initiatieven de belangeloze hulp van ervaren professionals inroepen, bijvoorbeeld op het gebied van governance, strategie, management, financiële kennis en relaties met overheden. Maatschappelijke initiatieven leggen een hulpvraag neer bij de MA, die een netwerk van relevante ervaren professionals heeft die bereid zijn om in actie te komen. Hierbij wordt in eerste instantie gefocust op de hulpvragen die volgen uit de allianties van de MA.