Over ons

De kracht van het gezamenlijk initiatief

De Maatschappelijke Alliantie is een stichting die publiek-private partijen verbindt om zo gezamenlijk effectief te werken aan schaalbare oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Veel maatschappelijke opgaven zijn namelijk te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld aangepakt te worden. Ze vragen om een bundeling van krachten in nieuwe vormen van samenwerkingen. Politiek/overheid, betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties werken in allianties samen aan concrete oplossingen om zo een vreedzame en inclusieve samenleving te bevorderen.

Ontstaan

Op 27 februari 2015 is de Maatschappelijke Alliantie opgericht door Jan-Peter Balkenende, Steven van Eijck en Bernard Wientjes om samenwerking en verbinding tussen fondsen, bedrijven en overheid te faciliteren. De directe aanleiding voor de oprichting van de Maatschappelijke Alliantie is een overleg tussen leden van het kabinet en een delegatie van vermogende particulieren of ondernemers binnen de sector filantropie.

De invulling van de maatschappelijke opgaven waarop we ons richten, gebeurt in nauwe samenwerking met het bestuur en Raad van Advies. Zij worden ondersteund door het bureau van de Alliantie, waarin de programmatische taken zijn ondergebracht.

Sustainable Development Goals

In 2015 formuleerden wereldleiders 17 doelen voor een betere wereld vóór 2030. Deze doelen hebben de kracht om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en benadrukken het gevaar van klimaatverandering. Geleid door deze Sustainable Development Goals (SDG’s), is het nu aan ons, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publiek om samen te werken en een betere toekomst voor iedereen te bouwen.

De Maatschappelijke Alliantie is geïnspireerd op SDG 17 die publiek private samenwerking stimuleert.

Nieuws & Inzichten

Over ons

Terug de schoolbanken in met onze Raad van Advies leden

Vandaag gingen we met onze Raad van Advies terug de schoolbanken in. Om écht te begrijpen en voelen wat er op scholen speelt en hoe de sfeer en dynamiek is op een VMBO school als in Zaanstad, waren we te gast bij het Zuiderzee College. Samen met onze partners...

Over ons

Wij geloven in de kracht van een wij-samenleving

‘Ik ben omdat wij zijn’, zo wordt de Afrikaanse Ubuntufilosofie vaak samengevat.'' Deze filosofie beschouwt, simpel gezegd, mensen als sociale wezens die geboren zijn om vanuit verbinding en samenwerking de wereld mooier en beter te maken. Niet het individu, maar...

Over ons

Oproep | Dicht de Kloof!

Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door samen met bewoners, gemeenten en...

Over ons

100 ondernemers vragen meer urgentie voor SDG’s

Tijdens een praktische workshop onder leiding van plaatsvervangend kroonlid SER Steven van Eijck in de Malietoren werden zo’n 100 ondernemers bijgepraat over hoe winst maken, voorkomen van negatieve MVO effecten en realiseren van positieve impact op de  SDG’s...