Maatschappelijke Alliantie

De kracht van gezamenlijk initiatief

Veilig en gezond opgroeien

Healthy life

Cultureel erfgoed

Migratie

Circulaire economie

Maatschappelijke Alliantie Nederland

GreenfieldCities: werk maken van duurzame opvang in de regio

GreenfieldCities is een baanbrekend project om de uitdagingen rond migratie te lijf te gaan.  De Maatschappelijke Alliantie ondersteunt GreenfieldCities onder meer door uit haar netwerk passe

24 sep 2018 tot 26 sep 2018

Carnegie Peacebuilding Conversations