Maatschappelijke Alliantie

De kracht van gezamenlijk initiatief

speerpunt 2020

Onderwijs: werkbaar innovatief en schaalbaar

speerpunt 2020

Toegang tot sociale huisvesting

samenwerken

Met het oog op een inclusieve samenleving

Maatschappelijke Alliantie Nederland

Rapport Sociale Huisvesting

Voor het thema sociale huisvesting heeft Deloitte onderzoek gedaan naar effectieve en schaalbare best practices om samen met overheid, bedrijfsleven en fondsen dak-en thuisloosheid aan te

Alleen samen komen we hier ook mentaal doorheen

Nu de eerste coronagolf enigszins onder controle lijkt, is het van belang dat ook onze mentale gezondheid de aandacht krijgt die ze verdient, stelt de Denktank Mentale Vooruitgang.