Onderwijs Alliantie

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind

Maatschappelijke Alliantie Nederland

Unieke en omvangrijke groep van publiek en private actoren ´Alliantie Deltaplan Jeugd´ biedt steun aan bij het kabinet

Meer dan 60 bedrijven, kennisinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties bieden het kabinet hulp aan bij de opstelling en implementatie van het Deltaplan Jeugd.

Recht op goed onderwijs in Nederland onder druk

Vandaag heeft onderwijsminister Arie Slob het manifest Samen werken aan goed onderwijs in ontvangst genomen.