Alliantie Springplank

Een springplank naar succesvolle participatie van jongeren aan de samenleving

Alliantie WIJschool

Samen leren én leven

Huisvesting Alliantie

Tijdelijke huisvesting voor dak- en thuislozen

Onderwijs Alliantie

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind

Maatschappelijke Alliantie

Wij bouwen publiek-private allianties voor complexe maatschappelijke opgaven waar collectieve kracht nodig is.

Nederland is gezegend met talloze publieke en private organisaties die werken aan relevante thema’s zoals gelijke kansen in het onderwijs, het oplossen van dakloosheid en tegengaan van polarisatie. Ieder vanuit eigen perspectief, kennis en oplossing. Deze maatschappelijke opgaven zijn vaak te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven, burgers of filantropie te worden aangepakt. De Maatschappelijke Alliantie gelooft daarom dat slimmer samenwerken deze complexe opgaven effectiever en duurzamer kan oplossen. De Maatschappelijke Alliantie initieert als onafhankelijke stichting publiek-private allianties rondom opgaven waar collectieve kracht nodig is. Allianties die samen met de doelgroep werken aan innovatieve, schaalbare oplossingen en aanbevelingen voor systeemverandering!

Nieuws & inzichten

Alliantie Springplank

Springplank voor werkgevers

Om jongeren gezamenlijk een succesvolle springplank te bieden naar participatie op de arbeidsmarkt is de actieve rol van de werkgever van zeer groot belang. Door mee te doen als werkgever krijgt u toegang tot een brede en diverse pool aan getalenteerde en...

Onderwijs Alliantie

Samen werken aan de ontwikkeling van ieder kind

In het ToekomstLAB, een samenwerking tussen Stichting Westelijke Tuinsteden, OBS de Toekomst en kinderopvang Impuls, komt publiek-private samenwerking tot zichtbare uiting. Het ToekomstLAB is als ontwikkelplek aangesloten bij de Onderwijs Alliantie. Interim- en...

Over ons

Terug de schoolbanken in met onze Raad van Advies leden

Vandaag gingen we met onze Raad van Advies terug de schoolbanken in. Om écht te begrijpen en voelen wat er op scholen speelt en hoe de sfeer en dynamiek is op een VMBO school als in Zaanstad, waren we te gast bij het Zuiderzee College. Samen met onze partners...

Over ons

Wij geloven in de kracht van een wij-samenleving

‘Ik ben omdat wij zijn’, zo wordt de Afrikaanse Ubuntufilosofie vaak samengevat.'' Deze filosofie beschouwt, simpel gezegd, mensen als sociale wezens die geboren zijn om vanuit verbinding en samenwerking de wereld mooier en beter te maken. Niet het individu, maar...

Alliantie WIJschool

Veranderingen zijn nodig om het tij te keren

Belangrijke speler in onze Alliantie WIJschool, Leon Meijs gaf deze week een aansprekend interview aan de gemeente Haarlemmermeer over de cruciale rol van scholen in het vroeg signaleren van zorgwekkend gedrag bij jongeren en het vormen van jonge mensen.  Leon is...

Over ons

Oproep | Dicht de Kloof!

Voor de leefbaarheid en veiligheid van Nederland moet het nieuwe kabinet werken aan herstel en perspectief van kwetsbare stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. Door samen met bewoners, gemeenten en...