Alliantie Springplank

Een succesvolle participatie van jongeren aan de samenleving

Alliantie Springplank

We staan in Nederland voor grote maatschappelijke opgaven. Steeds meer jongeren hebben moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, ervaren mentale problemen en voelen zich niet erkend of gehoord door de samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor jongerenparticipatie. Bij het zetten van stappen richting succesvolle arbeidsparticipatie ervaren jongeren belemmeringen, zoals onvoldoende inzicht in eigen kwaliteiten, keuzestress, discriminatie, onvoldoende zicht op alle mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt en de weg daarnaar toe, gebrek aan het juiste netwerk en individuele ondersteuning.

Springplank is een (online) platform en biedt oplossingen om deze uitdagingen samen aan te gaan. Springplank verbindt jongeren aan een persoonlijke buddy, ontwikkeltrajecten, stages en functies op de arbeidsmarkt. De aanpak richt zich op het gebruik maken van bestaande handvatten en interventies om jongeren succesvol te begeleiden.

 

 

Student van het TCR

Wil jij ook het verschil maken? Meld je dan hier aan als buddy!

Meer over buddyschap

Een onderdeel van Springplank is het buddyschap. Jongeren kunnen op het (online) platform ervoor kiezen begeleid te worden door een buddy (professional uit het werkveld) die hen ondersteunt richting succesvolle arbeidsparticipatie.

Wat levert het de buddy op?

 • Maak direct maatschappelijke impact op het leven en de loopbaan van een jongere
 • Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en andere skills en nieuwe perspectieven leren kennen.
 • Vergroten van eigen netwerk
 • Leren van mede buddy’s en van de jongere zelf

Wat vragen we van de buddy?

 • Ongeveer 2 uur inzet per maand voor het coachen, intervisie met collega buddy’s, inspirerende bijeenkomsten bijwonen en community building
 • Commitment van 1 jaar
 • Empathisch vermogen en goed kunnen luisteren
 • Affiniteit met het begeleiden van jongeren, coaching en/of het maken van sociale impact
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wil je meer weten over de inhoud van dit buddyprogramma of het leveren van buddy’s vanuit je bedrijf?

Welke problemen worden ervaren?

Naar aanleiding van de interviews en inhoudelijke sessies georganiseerd met jongeren, maatschappelijke ontwikkeltrajecten (MDT), onderwijsinstellingen, arbeidsmarkt, stageplatforms en het kernteam van MDT worden de volgende problemen ervaren.

door het onderwijs

 • Onvoldoende tijd en hulpmiddelen om individuele begeleiding te bieden
 • Onvoldoende zicht op de mogelijkheden buiten gebaande paden en structuren
 • Onvoldoende ruimte, door beleid, om maatwerk te bieden
 • Ontbreken van een netwerk werkgevers

door de jongeren

 • Onvoldoende inzicht in eigen kwaliteiten, voorkeuren en ambities

 • Onvoldoende zicht op alle mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt en inzicht in hoe je de volgende stap kunt zetten
 • Gebrek aan het juiste netwerk
 • Onvoldoende persoonlijke begeleiding
 • Eenzaamheid en discriminatie
 • Keuzestress en onzekerheid

door de arbeidsmarkt

 • Arbeidsmarktkrapte, niet kunnen invullen van vacatures
 • Zowel op organisatie- als medewerkersniveau maatschappelijk betrokken willen werken, maar onvoldoende de weg kennen
 • Moeilijk kunnen voldoen aan SROI-verplichting
 • Onvoldoende begeleiding kunnen bieden
 • Ontwikkeling van bestaande medewerkers

hét (online) platform waarop jongeren hun weg vinden richting succesvolle arbeidsparticipatie

Inzicht en overzicht

 

in eigen kwaliteiten, (sociale) vaardigheden en ambities . Door middel van een skills-paspoort wordt het mogelijk inzicht te krijgen in vaardigheden en ambities. Daarmee kan de match gemaakt worden met een bijpassende stage, werkplek, ontwikkeltraject en/of buddy.

Individuele- en onafhankelijke begeleiding

door buddy’s; professionals die jongeren begeleiden in hun weg naar succesvolle arbeidsmarktparticipatie. Op professioneel én persoonlijk vlak. De buddy gaat in gesprek met jongeren, zet hun ontwikkeling centraal, denkt mee over maatschappelijk relevante trajecten en begeleidt hen in stages of een eerste baan. Daarnaast opent de buddy het eigen netwerk en helpt in de voorbereiding op (sollicitatie) gesprekken.

De juiste match

 

via een breed, relevant en actueel aanbod aan stages, startersfuncties en ontwikkeltrajecten (waarin ze hun interesses, vaardigheden en kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen) kan de juiste match gemaakt worden op het (online) platform.

Meer informatie of samenwerken?

Heb je vragen of wil je samenwerken? Neem dan contact op met

Hayde Zarkeshan h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org

Alliantievorming

Co-creatie en implementatie

Value cases

Om de toegevoegde waarde en functionaliteiten  te bepalen van het (online) platform Springplank zijn interviews en inhoudelijke sessies georganiseerd met jongeren, maatschappelijke ontwikkeltrajecten (MDT), onderwijsinstellingen, arbeidsmarkt, stageplatforms en het kernteam van MDT. Zie hier de resultaten:

Ontwikkeling

Realisatie van het platform, het aansluiten van het aanbod (MDT projecten, stages en startersfuncties) én het aantrekken van de buddy’s.

Implementatie

Het uitvoeren van pilots in samenwerking met onderwijsinstellingen in een aantal regio’s. Waarbij we het platform testen, evalueren en doorontwikkelen.

Opschaling en borging

Het doel van Springplank is uitbreiding naar andere regio’s en onderwijsniveaus. Daarbij is het van groot belang dat we Springplank borgen in de maatschappij. Daarom hebben we verschillende partners in de ontwikkeling van het concept al aangehaakt die mogelijk op de lange termijn de borging kunnen oppakken. En we hebben nagedacht over mogelijke financieringsvormen voor wanneer de huidige financieringsstroom ophoudt

Proces en planning

Waar staan we op dit moment in het alliantieproces?

Op dit moment zijn we met Springplank bezig met de ontwikkeling van het platform en het  uitwerken van de pilot die in september 2024 van start moet gaan. Download hieronder de laatste update wat betreft het programma Springplank.

Springplank update mei 2024

Planning

2024

 • Ontwikkeling platform
 • Uitvoering pilots
 • Evaluatie en doorontwikkeling platform
 • Uitbreiding platform

2025

 • Opschaling in andere regio’s
 • Ontwikkeling lange termijn strategie Springplank en ander type onderwijsinstellingen
Met wie werken we samen?

In 2023 is een projectteam gevormd bestaande uit diverse partijen die vanuit hun eigen kennis, expertise en ervaring hun bijdrage leveren. Zo werkt(e) de Maatschappelijke Alliantie in alliantie Springplank samen met KPMG, Kyden, NL onderneemt Maatschappelijk (NLOM), MDT, Youbahn en Studeren en Werken Op Maat (SWOM).

SWOM
Albeda
Zadkine
Rijnmond
ROC Mondriaan
da Vinci college
MDT
Kyden
Youbahn
KPMG

Nieuwsbrief

Wil je meer informatie over Springplank? Abonneer je dan op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws

Student van het TCR

Alliantie Springplank

Word buddy en help jongeren aan een eerste baan!

NIEUWSBERICHT | 23-05-2024 | 14:22 | VOOR: MINISTERIE VAN OCW

Steeds meer jongeren hebben moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, terwijl daar grote tekorten zijn. Veel jongeren ervaren mentale problemen en voelen zich niet erkend of gehoord door de samenleving. Vooral op het mbo is de uitval onder jongeren enorm hoog. Het programma Springplank biedt oplossingen om de uitdagingen waar de jongeren tegenaan lopen aan te pakken. En jij kan buddy worden om hen hierbij te helpen.

Tekst: Floor Catshoek
Beeld: OCW en Maatschappelijke alliantie

Hayde Zarkeshan – Directeur Maatschappelijke alliantie

“We zien een grote mismatch tussen het arbeidspotentieel en de arbeidsmarkt”, vertelt Hayde Zarkeshan, directeur van Stichting de Maatschappelijke Alliantie. “Veel jongeren weten geen passende stage te vinden, laat staan een eerste baan. Terwijl de tekorten op de arbeidsmarkt groot zijn. Dat moet beter kunnen, daarom zijn we met het programma Springplank gestart. Hiermee zorgen we voor betere begeleiding van de jongeren naar de arbeidsmarkt. We zetten bestaande initiatieven in, zoals Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en andere ontwikkeltrajecten, en koppelen deze aan elkaar voor de jongeren en maken alles inzichtelijk in een online platform. We maken gebruik van bestaande initiatieven, zoals Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en andere ontwikkeltrajecten, en verbinden deze voor jongeren op een overzichtelijk online platform. Daarnaast maken we gebruik van een buddysysteem, waarbij mensen uit het werkveld de jongeren begeleiden naar een stage en later een baan.”

Programma Springplank

Frank Robben – Programmamanager MDT

Een jongere die zich aanmeldt bij het programma Springplank, begint met het aanmaken van een profiel op het platform. Daar vult de jongere zijn talenten en ambities in. Vervolgens wordt diegene gekoppeld aan een MDT-traject. OCW-collega Frank Robben is programmamanager bij MDT. “Ons traject is een mooi onderdeel van de ontwikkelreis die een jongere met het programma Springplank maakt. Jongeren leren binnen MDT hun talenten verder te ontwikkelen, ze ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en zetten zich vrijwillig in voor een ander en de samenleving. De vaardigheden die ze leren tijdens dit traject, komen in een ‘skills-paspoort’ te staan in hun profiel op het platform. Het zijn soms hele praktische dingen die ze leren, zoals op tijd komen of je aan je afspraken houden. Zaken die heel belangrijk zijn als ze stage gaan lopen of een eerste baan krijgen.”

Kwaliteiten inzetten

Frank vindt Springplank een uitkomst voor jongeren. “Velen hebben het idee dat ze niet gezien worden. Ze hebben wel de kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld een taalachterstand hebben ze soms niet de benodigde diploma’s. Nu kunnen ze hun talenten en vaardigheden laten zien en daardoor alsnog stage gaan lopen. Daarna kunnen ze aan het werk gaan. Het zorgt voor betere matches en daar heeft het bedrijfsleven ook ontzettend veel aan.”

Coaching door buddy’s

Naast een profiel op het platform en een MDT-traject en andere ontwikkelingstrajecten, wordt een jongere binnen Springplank ook gekoppeld aan een buddy. “Dat zijn mensen uit het werkveld die als professional een jongere begeleiden”, vertelt Hayde. “Zij geven tips en zorgen dat de jongeren hun horizon verbreden. Ik zie vaak dat jongeren in kwetsbare wijken – waar wij veel mee samenwerken – kiezen voor een richting die een broer of neef bijvoorbeeld heeft gekozen. Nu worden ze juist uitgedaagd om na te denken over wat zij zélf echt graag willen en kunnen. Ben je goed in gestructureerd werken? Heb je dan wel eens gedacht aan boekhouder worden? Dat soort inzichten krijgen ze van hun buddy.”

Afspiegeling van de samenleving

Volgens Hayde is het ook voor de buddy’s zelf heel interessant om mee te doen aan het project. “Allereerst is het natuurlijk fijn dat je impact maakt in het leven van een jongere. Maar je ontwikkelt jezelf ook door aan je vaardigheden als coach te werken. Als buddy doe krijg je een opleiding waarin je leert hoe je de jongeren verder kunt helpen. Daarnaast is het mooi dat je in aanraking komt met mensen die misschien wel een hele andere achtergrond hebben. Je wordt uit je eigen sociale bubbel gehaald en ziet een betere afspiegeling van de samenleving. Het is heel interessant voor rijksambtenaren om binding te hebben met een grote diversiteit aan mensen. Mensen waarvoor je je ook tijdens je werk inzet. We hopen dat veel OCW’ers zich aan willen melden als buddy!”

Word jij ook buddy?

In september dit jaar start het programma Springplank op vijf ROC’s in Zuid-Holland. Voor de 2000 jongeren die daaraan meedoen, zijn we op zoek naar buddy’s die jongeren willen begeleiden.

Wat vragen we van de buddy?

 • Ongeveer 2 uur inzet per maand voor het coachen van je buddy, intervisie met collega-buddy’s, inspirerende bijeenkomsten bijwonen en community building
 • Commitment van 1 jaar
 • Empathisch vermogen en goed kunnen luisteren
 • Affiniteit met het begeleiden van jongeren, coaching en het maken van sociale impact

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de pagina over Alliantie Springplank. Of neem contact op met Hayde Zarkeshan via h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org of bel naar 06 10729917.

 

 

 

Alliantie Springplank

Raad van Advies vergadering op het Techniek College Rotterdam

Op donderdag 28 maart vond de Raad van Advies vergadering plaats op een heel bijzondere locatie: het Techniek College Rotterdam. Eén van onze partnerscholen voor het programma Springplank. De vergadering stond daarom dus ook in het teken van Springplank. Springplank verbindt jongeren aan een persoonlijke buddy, Maatschappelijke Diensttijd projecten, stages en functies op de arbeidsmarkt. Studenten en hun mentoren Mohamed Oualkaid en Omar Zaroual vertelden over hun ambities en uitdagingen. Taalproblemen, financiële problemen en gebrek aan netwerk staan de ambities van jongeren in de weg. Gelukkig kan de juiste begeleiding deze jongeren een stap dichter bij hun droom brengen.

Mijn droom is een mooi en rustig leven met een eigen huis en autogarage. - Natnael, student autotechniek van het Techniek College Rotterdam

Naast Natnael vertelden Sony, Ali en Talal over het zoeken naar een geschikte stageplek. Over kwetsbaar zijn, je leven op moeten bouwen na gevlucht te zijn, over het niet altijd weten of je de juiste mensen tegenover je hebt, hoe belangrijk het hebben van een diploma is in Nederland en hoeveel Mohamed en Omar voor ze betekend hebben door er voor ze te zijn, te luisteren en hun netwerk in te zetten. Mohamed benadrukt hierin de relevantie van een persoonlijke buddy (professioneel begeleiden van een student), zodat de studenten kunnen leren van iemand uit een ander werkveld. Daarnaast is het heel waardevol het perspectief te verbreden voor beiden. Buddy zijn is een mooie manier om bij te dragen aan de samenleving, de toekomst van een ander maar ook je eigen ontwikkeling. Word buddy!

Een persoonlijke buddy voor jongeren is een extra stimulans om van elkaar te leren, inzicht te krijgen in het werkveld en de ondersteuning beter af te stemmen op de behoefte van de student.- Mohamed, mentor op het Techniek College Rotterdam

Naast de studenten gaf Karen van Oudenhoven - van der Zee ons alvast een exclusieve inkijk in het (nog niet gepubliceerde) onderzoek over de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). MDT biedt jongeren de mogelijkheid om talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Door de implementatie van MDT versterken we de participatie van jongeren en ondersteunen we ze bij het vormgeven van een betekenisvolle toekomst.

Effectieve ondersteuning van studenten richting succesvolle arbeidsparticipatie draagt ook bij aan levenstevredenheid, geluk, gezondheid en minder eenzaamheid. - Karen van Oudenhoven - van der Zee (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)

Laten we samen werken aan een maatschappij waarin jongeren volop de kans krijgen om hun talenten te benutten. Samen kunnen we bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig mee doet en waar eerlijke kansen voor talentontwikkeling centraal staan.

Wil je ook bijdragen? Maak buddyschap (professionele begeleiding van jongeren) onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van werknemers. De werknemer verbreedt hiermee perspectief en ontwikkelt eigen vaardigheden en competenties. Meer informatie? Neem dan contact op met Hayde Zarkeshan, h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org. Of meld je hier gelijk aan!

Foto's gemaakt door Emiel Lops Photography

Alliantie Springplank

Springplank voor werkgevers

Om jongeren gezamenlijk een succesvolle springplank te bieden naar participatie op de arbeidsmarkt is de actieve rol van de werkgever van zeer groot belang. Door mee te doen als werkgever krijgt u toegang tot een brede en diverse pool aan getalenteerde en gemotiveerde jongeren die hun talenten en vaardigheden willen ontwikkelen. Daarnaast kan een samenwerking met Springplank ook concrete invulling geven aan uw maatschappelijke doelstellingen en het profileren van uw eigen werknemers als maatschappelijke betrokken. 

Benieuwd hoe?

Download Springplank brochure werkgevers mei

Download Springplank buddyflyer werkgevers, een waardevol traject voor uw werknemers

En lees hier meer over Springplank.

Alliantie Springplank

Oproep | versterk de sociale cohesie in Nederland met Maatschappelijke Diensttijd

Blijf ook in het volgende regeerakkoord investeren in het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Dat is de oproep van onder andere Nederland Onderneemt Maatschappelijk (NLOM), Studeren & Werken Op Maat, Humanitas, Stichting Present, Johan Cruyff Foundation, Vattenfall Foundation NL en de Maatschappelijke Alliantie. 

Het MDT-programma is bewezen effectief en begint na een zorgvuldige experimentfase nu haar vruchten af te werpen. De infrastructuur, bestaande uit een netwerk van 6500 publieke, private en maatschappelijke organisaties biedt trajecten aan inmiddels meer dan 100.000 jongeren verspreid over heel Nederland. De oproep van een groot aantal organisaties is om ook de komende vier jaar steun te bieden aan dit succesvolle programma: vertrouw op het brede maatschappelijke netwerk en durf te investeren in ontwikkeling en participatie van jongeren.

Download hieronder de gehele brief met een overzicht van de kracht van MDT, waar het programma nu staat, een evaluatie van het programma en concrete conclusies en aanbevelingen. Alliantie Springplank springt met het Springplank-concept in op het borgen van MDT’s in de samenleving en het verbinden aan de arbeidsmarkt. Met als centraal uitgangspunt: de jongeren. Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact op met Hayde Zarkeshan, h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org.

Download hier de brief ”Versterk de sociale cohesie in Nederland met Maatschappelijke Diensttijd”.