Brein Festijn 1.0 – samen constructief bouwen aan succesvolle wijkaanpakken

20-12-2021

Op woensdag 15 december 2021 vond het Brein Festijn online plaats met deelnemers en mee-makers uit het hele land. Dit was de afsluiting van het programma ‘Brein van de Maatschappij 2021’ en tegelijkertijd ook de opening voor een nieuw pad naar het vergoten van het leervermogen en impact van wijkaanpakken in Nederland. Nederland heeft namelijk tal van waardevolle good practices en is gezegend met gedreven professionals die zich bezig houden met inclusie, duurzaamheid en zorg. Hier mist alleen soms het met elkaar samenwerken, het van elkaar leren en elkaar begrijpen. Wij willen zien dat betrokken professionals zelf de intentie en het vermogen ontwikkelen tot ‘elkaar weten te vinden’, tot ‘pro-actief kennis delen’ en tot ‘het gebruik maken van elkaars verschillen om zo samen de goede kant op bewegen’.

We selecteerden daarom samen met de LSA bewoners zes beloftevolle initiatieven die een ontwikkelvraag hebben aan Nederland om hun bestaande aanpak door te ontwikkelen. Van ons kregen zij een pitch-video, tips, een netwerk en de kans en stimulering, om hun aanpak door te ontwikkelen, te delen en te verfijnen. In expert-groepen werkten de initiatieven samen met relevante publieke en private partijen verder aan hun werkzame ‘buurtrecept’ en aan de beste ingrediënten voor het verduurzamen van deze aanpak. Door het programma kregen zij bekendheid, nieuwe verbindingen en wisten zij met andere initiatieven in het land waardevolle samenwerkingen te creëren. Tijdens het Brein Festijn presenteerden de initiatieven hun versie 1.0 en in verschillende rondes maakten zij hun droom en hulpvraag helder. De andere mee-makers konden via een open space tips, tops en contacten delen en kritisch meekijken met de plannen van de initiateven. Met als resultaat: nieuwe publieke en private connecties, ideeën voor het helder maken van impact en SDG’s, een recept versie 2.0, concrete mijlpalen, verschillende stimuleringsprijzen en een community om het komende jaar verder te delen en creëren.

‘Een waardevolle middag met effectief en creatief gebruik van digitale tools en nieuwe manier van werken, delen en creëren’

Van een goed idee, naar inzicht naar proactief delen, leren en bewegen
Wie zijn deze zes initiatieven dan? Beesd voor Elkaar is een lokaal gemeenschapszorgnetwerk waar 39 organisaties samenwerken in welzijn en zorg in de gemeente. Een succesvolle aanpak om eilandjes te verbinden, waarbij de volgende stap is deze tastbaar en zichtbaar te maken voor andere gemeentes. Omloop middelland is de meest circulaire wijk van Rotterdam en zij willen een community bouwen om burgers zelf in actie te zetten circulaire initiatieven uit te rollen in de wijk. Ideeën zijn er genoeg en de volgende stap is deze om te zetten in concrete acties. Stichting KunstPost droomt van een eigen pand in de Mariahoeve in den Haag, waarin plek is voor kunstenaars, makers en sociaal maatschappelijke initiatieven. Zij willen broedplaatsen in Nederland weer sterk op de kaart zetten en een eerste stap is om voor hun eigen droom weer een duurzame plek te vinden. BuurtBaanBureau in het Spijkerwartier in Arnhem is een werkzame methode om inclusieve wijken neer te zetten waarin mensen die al lange tijd op de bank zitten weer meedoen in de wijk door op wijkniveau aan het werk te gaan. De volgende stap hier is een coöperatie te starten vanuit waar het werkgeverschap wordt georganiseerd. Sterre & stad & studenten wil Nederland hartveilig maken met als eerste stap AED’s te plaatsen in het Science Park in Utrecht en hier ook studenten in op te leiden. Een belangrijk onderwerp, waarbij de next step is om duurzame financiering te realiseren en een goede organisatie neer te zetten. Als laatste is er Buurtmaaltijden die in coronatijd zijn ontstaan en organisch hard groeide om bij kwetsbare mensen gezonde maaltijden te leveren en achter de voordeur te komen. Komende jaren willen zij hun BuurtMaaltijden over de tien grootste steden uit rollen, hiervoor is een universele methodiek de volgende actie.

Nieuwe verbindingen om samen te ontwikkelen
Tijdens het Brein Festijn waren er ook drie prijzen die als impuls dienen om de initiatieven hun ideeën sneller te laten uitvoeren. Zo stelt Lobby Lokaal een spreekuur beschikbaar voor Omloop Middelland om ook met gemeenten constructiever in gesprek te kunnen. BuurtBaanBureau krijgt ondersteuning van het waardevolle bedrijven netwerk van Impact Matters die hen verder zullen helpen met het inrichten van IT landschap en een coöperatie. Ook ontvingen Buurtmaaltijden en Omloop Middelland een geldprijs vanuit Maatschappelijke Alliantie om hun aanpak te verduurzamen en op te schalen, want daar liggen mooie kansen! Alle zes de initiatieven blijven in de Brein Community en zullen blijvend hun kennis delen met het gevormde netwerk.


Meer weten over hoe de Maatschappelijke Alliantie werkt aan de beweging van het Maatschappelijk Brein naar Maatschappelijke Competentie? Wij simuleren en ondersteunen initiatieven op buurt, wijk, gemeentelijk en landelijk niveau. Samen met LSA bewoners maar ook met de VNG in het programma de Gemeentedelers en natuurlijk met al onze publieke en private partners in de allianties.

Klik hier om de dromen en hulpvragen van de zes initiatieven te zien. Kan jij één van hen ondersteunen? Neem dan zelf contact met hen op of bericht Sophie Koopmans s.koopmans@maatschappelijkealliantie.org.

Meer nieuws