Word buddy en help jongeren aan een eerste baan!

24-05-2024

NIEUWSBERICHT | 23-05-2024 | 14:22 | VOOR: MINISTERIE VAN OCW

Steeds meer jongeren hebben moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, terwijl daar grote tekorten zijn. Veel jongeren ervaren mentale problemen en voelen zich niet erkend of gehoord door de samenleving. Vooral op het mbo is de uitval onder jongeren enorm hoog. Het programma Springplank biedt oplossingen om de uitdagingen waar de jongeren tegenaan lopen aan te pakken. En jij kan buddy worden om hen hierbij te helpen.

Tekst: Floor Catshoek
Beeld: OCW en Maatschappelijke alliantie

Hayde Zarkeshan – Directeur Maatschappelijke alliantie

“We zien een grote mismatch tussen het arbeidspotentieel en de arbeidsmarkt”, vertelt Hayde Zarkeshan, directeur van Stichting de Maatschappelijke Alliantie. “Veel jongeren weten geen passende stage te vinden, laat staan een eerste baan. Terwijl de tekorten op de arbeidsmarkt groot zijn. Dat moet beter kunnen, daarom zijn we met het programma Springplank gestart. Hiermee zorgen we voor betere begeleiding van de jongeren naar de arbeidsmarkt. We zetten bestaande initiatieven in, zoals Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en andere ontwikkeltrajecten, en koppelen deze aan elkaar voor de jongeren en maken alles inzichtelijk in een online platform. We maken gebruik van bestaande initiatieven, zoals Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en andere ontwikkeltrajecten, en verbinden deze voor jongeren op een overzichtelijk online platform. Daarnaast maken we gebruik van een buddysysteem, waarbij mensen uit het werkveld de jongeren begeleiden naar een stage en later een baan.”

Programma Springplank

Frank Robben – Programmamanager MDT

Een jongere die zich aanmeldt bij het programma Springplank, begint met het aanmaken van een profiel op het platform. Daar vult de jongere zijn talenten en ambities in. Vervolgens wordt diegene gekoppeld aan een MDT-traject. OCW-collega Frank Robben is programmamanager bij MDT. “Ons traject is een mooi onderdeel van de ontwikkelreis die een jongere met het programma Springplank maakt. Jongeren leren binnen MDT hun talenten verder te ontwikkelen, ze ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en zetten zich vrijwillig in voor een ander en de samenleving. De vaardigheden die ze leren tijdens dit traject, komen in een ‘skills-paspoort’ te staan in hun profiel op het platform. Het zijn soms hele praktische dingen die ze leren, zoals op tijd komen of je aan je afspraken houden. Zaken die heel belangrijk zijn als ze stage gaan lopen of een eerste baan krijgen.”

Kwaliteiten inzetten

Frank vindt Springplank een uitkomst voor jongeren. “Velen hebben het idee dat ze niet gezien worden. Ze hebben wel de kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld een taalachterstand hebben ze soms niet de benodigde diploma’s. Nu kunnen ze hun talenten en vaardigheden laten zien en daardoor alsnog stage gaan lopen. Daarna kunnen ze aan het werk gaan. Het zorgt voor betere matches en daar heeft het bedrijfsleven ook ontzettend veel aan.”

Coaching door buddy’s

Naast een profiel op het platform en een MDT-traject en andere ontwikkelingstrajecten, wordt een jongere binnen Springplank ook gekoppeld aan een buddy. “Dat zijn mensen uit het werkveld die als professional een jongere begeleiden”, vertelt Hayde. “Zij geven tips en zorgen dat de jongeren hun horizon verbreden. Ik zie vaak dat jongeren in kwetsbare wijken – waar wij veel mee samenwerken – kiezen voor een richting die een broer of neef bijvoorbeeld heeft gekozen. Nu worden ze juist uitgedaagd om na te denken over wat zij zélf echt graag willen en kunnen. Ben je goed in gestructureerd werken? Heb je dan wel eens gedacht aan boekhouder worden? Dat soort inzichten krijgen ze van hun buddy.”

Afspiegeling van de samenleving

Volgens Hayde is het ook voor de buddy’s zelf heel interessant om mee te doen aan het project. “Allereerst is het natuurlijk fijn dat je impact maakt in het leven van een jongere. Maar je ontwikkelt jezelf ook door aan je vaardigheden als coach te werken. Als buddy doe krijg je een opleiding waarin je leert hoe je de jongeren verder kunt helpen. Daarnaast is het mooi dat je in aanraking komt met mensen die misschien wel een hele andere achtergrond hebben. Je wordt uit je eigen sociale bubbel gehaald en ziet een betere afspiegeling van de samenleving. Het is heel interessant voor rijksambtenaren om binding te hebben met een grote diversiteit aan mensen. Mensen waarvoor je je ook tijdens je werk inzet. We hopen dat veel OCW’ers zich aan willen melden als buddy!”

Word jij ook buddy?

In september dit jaar start het programma Springplank op vijf ROC’s in Zuid-Holland. Voor de 2000 jongeren die daaraan meedoen, zijn we op zoek naar buddy’s die jongeren willen begeleiden.

Wat vragen we van de buddy?

  • Ongeveer 2 uur inzet per maand voor het coachen van je buddy, intervisie met collega-buddy’s, inspirerende bijeenkomsten bijwonen en community building
  • Commitment van 1 jaar
  • Empathisch vermogen en goed kunnen luisteren
  • Affiniteit met het begeleiden van jongeren, coaching en het maken van sociale impact

Voor meer informatie en aanmelden ga naar de pagina over Alliantie Springplank. Of neem contact op met Hayde Zarkeshan via h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org of bel naar 06 10729917.

 

 

 

Meer nieuws