Dave Ensberg volgt Jan Peter Balkenende op als voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie

08-10-2021

De Maatschappelijke Alliantie verbindt publiek-private partijen om zo gezamenlijk effectief te werken aan oplossingen voor complexe, maatschappelijke vraagstukken. Per oktober 2021 gebeurt dit onder voorzitterschap van Dave Ensberg-Kleijkers. Hij neemt deze rol over van oud-premier Jan Peter Balkenende. Jan Peter: “Juist de doe-kracht van de alliantie is belangrijk. Samen met bedrijven, fondsen en betrokken burgers werken aan concrete activiteiten en creatieve interventies. We zijn zeer ingenomen met de bereidwilligheid van Dave om de taak van voorzitter op zich te nemen.” Ook vicevoorzitter en oprichter Steven van Eijck maakt na een zittingstermijn van tweemaal drie jaar plaats voor een nieuw bestuurslid.

Krachtenbundeling
De uitdagingen waar de mondiale samenleving voor staat, zijn vaak te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld te worden aangepakt. Ze vragen om bundeling van krachten in nieuwe vormen van publiek-private samenwerkingen. Als onafhankelijke partij initieert en coördineert de Maatschappelijke Alliantie deze samenwerkingen door effectieve allianties te smeden en met bedrijven, fondsen, burgers en overheid aan thema’s als polarisatie onder de jeugd, kansengelijkheid in het onderwijs en huisvesting voor dak- en thuislozen te werken. Het bestuur heeft bij het oprichten van de stichting belangrijke partijen zoals de Nederlandsche Bank, ING, SER, Deloitte en Postcode Loterij aan zich weten te binden waardoor een sterk netwerk van partijen de allianties ondersteunt.

Nieuwe bestuurders
Jan Peter Balkenende draagt na een zittingstermijn van tweemaal drie jaar het voorzitterschap over aan huidige secretaris en penningmeester Dave Ensberg-Kleijkers. Dave is directeur-bestuurder van Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van NUSO, de landelijke branchevereniging van speeltuinorganisaties, bestuursvoorzitter van stichting Martin Luther King Lezing, vicevoorzitter van het Johan Ferrier Fonds en ambassadeur van Méér Muziek In De Klas. “De Maatschappelijke Alliantie is juist nu belangrijker dan ooit. Als smeerolie en als onafhankelijke makelaar om in tijden van polarisatie en verharde verhoudingen verbindingen te leggen tussen publieke en private organisaties. Juist door die verbindingen ontstaan mooie, betekenisvolle en effectieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het is een grote eer om Jan Peter te mogen opvolgen als voorzitter en om in zijn geest bij te dragen aan het meer inclusief en vreedzaam maken van de Nederlandse samenleving.”

Ron Steenkuijl treedt aan als nieuw bestuurslid. Ron is lid van de directie van ADG dienstengroep en vervult daarnaast diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen binnen het sociaal maatschappelijke domein. “Waar een wil is, is een wij. Ik geloof in een samenleving waar iedereen er toe doet, want niemand is gewoon en iedereen is bijzonder. Dat vraagt om de kracht van het verschil tussen stakeholders te omarmen en schouder aan schouder, heel concreet en daadkrachtig, samen te werken aan nieuwe oplossingen die er toe doen in Nederland. De Maatschappelijke Alliantie draagt het in zich om hier op een prachtige manier aan bij te dragen.”

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Maatschappelijke Alliantie bestaat per oktober 2021 uit: Dave Ensberg-Kleijkers (voorzitter), Cees Oudshoorn, Aaltje van Zweden en Ron Steenkuijl. Er lopen op dit moment nog gesprekken met nieuwe beoogde leden om zo voor het einde van het jaar een bestuur te hebben bestaande uit ten minste vijf personen.

Foto 1: v.l.n.r. Dave Ensberg-Kleijkers, Jan Peter Balkenende en Steven van Eijck

Foto 2: Dave Ensberg-Kleijkers

Foto 3: Ron Steenkuijl

Dave Ensberg-Kleijkers zat in Tilburg stichting Biezonderwijs voor. 

Meer nieuws