De verbinding van publieke en private samenwerking in het onderwijs maakt dat één en één drie is

22-07-2021

Bedrijven binnen de publiek en private sector werken vaak op hele verschillende manieren. En als het gaat om grote uitdagingen zoals optimale ontwikkeling van kinderen in kwetsbare wijken en het oplossen van het lerarentekort lijkt het alsof deze werelden ver uit elkaar staan. Maar wat gebeurt als je een basisschooldirecteur uit Kralingen, koppelt aan een groot landelijk consultancy kantoor? En als je het nog breder trekt, je maakt een alliantie waarbij publieke en private partijen samen werken aan deze maatschappelijke problematiek? De Onderwijs Alliantie doet dit en is ervan overtuigd dat het onderwijs kinderen en jongeren structureel betere en eerlijke mogelijkheden tot ontwikkeling biedt, via een integrale aanpak samen met publieke en private partners.

De Onderwijs Alliantie gelooft dat eerlijke kansen in het onderwijs niet een opgave zijn van het onderwijs alleen, maar een maatschappelijke opgave in het belang van een betere samenleving. Het is nodig om de diversiteit aan kennis, inzichten en ervaringen uit de onderwijspraktijk, wetenschap, overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en (jonge) burgers te erkennen, verbinden en benutten. Eén van de ambitieprogramma’s van de Onderwijs Alliantie is het realiseren van de Ontwikkelplek van de Toekomst. Binnen deze ontwikkelplek brengen scholen samen met publieke en private partners het onderwijs van de toekomst in praktijk.

Private partijen kijken met een frisse blik naar het onderwijs en worden niet gehinderd door vaste patronen of systemen. De samenwerking met Deloitte heeft er tot nu toe voor gezorgd dat er een heldere visie en missie voor de Ontwikkelplek van de Toekomst op papier is gekomen”.

Samenwerking tussen scholen en bedrijven leidt tot innovatieve projecten die bijdragen aan gelijkere onderwijskansen voor kinderen vandaag én morgen. Dat blijkt uit de ervaring van Kristel van Dalsum, directeur van basisschool De Bavokring in Rotterdam (links op de foto te zien). De Bavokring doet sinds schooljaar 2020-2021 mee aan de opzet van een Ontwikkelplek van de Toekomst, een ‘living-lab’, waarin scholen samen met andere publieke en private partners nieuwe patronen, waarden en systemen realiseren zodat eerlijke kansen op betekenisvol onderwijs worden bevorderd. “Voor mij is de toegevoegde waarde van het samenwerken tussen publieke en private partijen de verschillende invalshoeken die zij gebruiken voor maatschappelijke vraagstukken,” aldus Kristel. Private partijen als consultancy kantoor Deloitte “kijken met een frisse blik naar het onderwijs en worden niet gehinderd door vaste patronen of systemen. De samenwerking met Deloitte heeft er tot nu toe voor gezorgd dat er een heldere visie en missie voor de Ontwikkelplek van de Toekomst op papier is gekomen”.

Publiek-private samenwerking maakt een veel breder leer- en ontwikkelaanbod mogelijk dat jongen mensen opleidt voor een toekomst in de 21ste eeuw.

Ook Deloitte ziet de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking tijdens de verdiepingssessies met De Bavokring. Volgens Hester Wiarda, werkzaam bij Deloitte (rechts op de foto te zien), vullen de verschillende manieren van werken van de school enerzijds en consultants anderzijds elkaar mooi aan: “Het maken van een PowerPoint presentatie over de business case, of een werk/strategie sessie voor een groep organiseren, zijn voor ons dagelijkse werkzaamheden, maar kunnen al snel een ontwikkelplek helpen door op een effectieve manier zaken uit te werken en verduidelijken. Zo zie je dat je met een kleine investering al veel hulp kan bieden.”

Publiek-private samenwerking maakt tevens een veel breder leer- en ontwikkelaanbod mogelijk dat jongen mensen opleidt voor een toekomst in de 21ste eeuw. Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, benadrukt de waarde hiervan: “Het is een maatschappelijke oproep om naar het gehele kind te kijken en hen in staat te stellen optimaal de ontwikkeling van menswording door te maken. Daar heeft het onderwijs de schouders van de private partijen bij nodig, dus een bredere steun en basis dan alleen de scholen. De verbinding van publieke en private samenwerking maakt in dit geval dat één en één drie is. Het geeft ons als stichting een netwerk en samenwerkingspartners waardoor er een bredere basis en legitimering ontstaat om bovenstaande benadering te realiseren.”

Ook voor ontwikkelplek Amsterdam heeft de samenwerking positief effect. ”Het heeft ons in staat gesteld in enkele pilots aan te tonen dat onze benadering van menswording, kinderen meer en vooral eerlijke kansen biedt (wat niet hetzelfde is als gelijke kansen!) biedt.”

In Nederland werkt de Onderwijs Alliantie aan het realiseren van de Ontwikkelplek van de Toekomst in Rotterdam, Amsterdam, Sittard en Groningen en de komende jaren op nog meer plekken. Voor ervaren mensen uit het onderwijs zoals Joke en Kristel biedt de Onderwijs Alliantie mogelijkheid om met partijen zoals ING, Deloitte, Allen & Overy en BMC een extra boost te geven aan hun ontwikkelplekken in de wijk. Deze partijen kunnen hun netwerken inzetten om deze ontwikkeling een kans van slagen te geven. Voor de ontwikkelplek Rotterdam zorgde de samenwerking tot nu toe voor een heldere visie en missie van de ontwikkelplek op papier, zodat ze naar hun stakeholders een duidelijk verhaal hebben. ”Vanuit dit startpunt bouwen wij verder aan de ontwikkelplek”, vertelt Kristel. Ook voor ontwikkelplek Amsterdam heeft de samenwerking positief effect. ”Het heeft ons in staat gesteld in enkele pilots aan te tonen dat onze benadering van menswording, kinderen meer en vooral eerlijke kansen biedt (wat niet hetzelfde is als gelijke kansen!) biedt”, aldus Joke.

De publiek-private samenwerking volgens onze partners in één woord: volwaardig, inspirerend, verhelderend, productief en motiverend.


Het delen van deze inzichten vormen onderdeel van het Maatschappelijk Brein, een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie. Door middel van het delen van bestaande kennis willen we andere publieke en private partijen meer handelingsperspectief geven en stimuleren tot publiek-private samenwerkingen om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws