Hoe bespreek je het Israëlisch-Palestijns conflict in de klas?

12-10-2023

De WIJschool ontwikkelde een lesbrief  voor het bespreken van de oorlog in Israël-Palestina in de klas. Het is een uitgebreide handleiding omdat we ervoor hebben gekozen om jou als docent ook een andere manier van dialoog voeren te laten ontdekken. De methode van ‘Dialoog onder Druk’ doet recht aan het kunnen voeren van beladen en kwetsbare gesprekken in de klas. Zo helpt deze crisis jou en je klas om op een democratisch verantwoorde wijze het gesprek aan te gaan.

De ene jongere komt op sociale media in grote mate in aanraking met heftige beelden over de oorlog, de ander heeft wellicht zelfs familie in Israël of Palestina en wordt er dus zeer direct door geraakt.

Deze oorlog houdt jongeren in Nederland dan ook volop bezig. Bij veel jongeren gaat dat gepaard met vervelende gevoelens zoals boosheid, verdriet of angst. Door hun gevoelens serieus te nemen, kunnen we hun boosheid, zorgen en angsten wellicht beter hanteerbaar maken. Samen voor een meer vreedzame samenleving!

Klik hier om de lesbrief te downloaden. 

Meer nieuws