Maakt u met ons het Sociaal Label Leegstandsbeheer realiteit?

25-10-2023

De afgelopen maanden werkte Platform Woonplek aan een nieuw concept om meer woonplekken te realiseren voor economisch dak- en thuisloze mensen: het Sociaal Label Leegstandsbeheer. Het Sociaal Label Leegstandsbeheer is een label in oprichting voor maatschappelijke impactvol leegstandsbeheer; een label waarmee vastgoedeigenaren en leegstandsbeheer samen impact kunnen maken. 

Sociaal Leegstandsbeheer verhoudt zich tot regulier leegstandsbeheer, zoals groene tot grijze stroom bij uw energieleverancier. Net als bij regulier leegstandsbeheer wordt de vastgoedeigenaar grotendeels ontzorgd. De leegstandsbeheerder zorgt dat het pand wordt beschermd tegen risico’s zoals kraken en verwaarlozing. Het pand wordt tijdelijk bewoond en bewoners betalen daarvoor een bescheiden gebruiksvergoeding waarmee de kosten van beheer worden gedekt. Wanneer de vastgoedeigenaar weer wil beschikken over haar pand, wordt dat nog steeds op relatief korte termijn geregeld. Het pand wordt dan leeg opgeleverd.

De maatschappelijke insteek van Sociaal Leegstandsbeheer is dat een deel (minimaal 50 %) van de bewoners wordt aangedragen door de lokale organisatie die verantwoordelijk is voor maatschappelijke opvang. Dit zijn mensen die uitsluitend om economische redenen geen dak boven het hoofd hebben (economisch dak- en thuisloze mensen). Er is dus geen sprake van psychiatrische- of verslavingsproblematiek. De maatschappelijke insteek is verder dat bewoners minimaal 12 maanden terecht kunnen en dat de opzegtermijn richting bewoners twee maanden is. Bij regulier leegstandsbeheer is doorgaans sprake van een opzegtermijn van één maand, en is geen sprake van een minimale looptijd van 12 maanden.

Aansluiting op de ESG-verplichtingen
Dakloosheid is een groot en groeiend maatschappelijk probleem. Sociaal leegstandsbeheer biedt vastgoedeigenaren met tijdelijk leegstaand vastgoed de kans een bijdrage te leveren aan een oplossing. Dat is goed nieuws voor mensen die anders op de bank bij vrienden, in hun auto of op straat moeten slapen. Bijkomend voordeel voor vastgoedeigenaren is dat hiermee invulling kan worden gegeven aan de eigen ESG-ambitie en ESG-verplichtingen die komende jaren gaan gelden vanuit de Europese CSRD-regelgeving.

50.000 extra woonplekken
De investering voor de vastgoedeigenaar beperkt zich doorgaans tot kleine bouwkundige aanpassingen om het pand tijdelijk bewoonbaar te maken, waar soms ook gemeentelijke subsidies tegenover staan. De investering is dus doorgaans beperkt, maar de maatschappelijk impact groot! Als 20% van de leegstaande kantoor-, winkel-, en bedrijfsruimte- oppervlakten in Nederland met sociaal leegstandbeheer wordt ingevuld dan zou dit ca. 50.000 extra woonplekken opleveren. Woonplekken die hard nodig zijn om mensen weer wat stabiliteit te geven. Door hiervoor een Sociaal Label Leegstandsbeheer te ontwikkelen, wordt deze maatschappelijke impact ook nog eens meetbaar, en toepasbaar in de ESG-rapportage.

Download hier de flyer – Sociaal Label Leegstandsbeheer en zie hoe u kunt bijdragen
Voor uitgewerkte voorwaarden en businesscase download hier het whitepaper – Sociaal Label Leegstandsbeheer


Platform Woonplek is een samenwerking tussen de Maatschappelijke Alliantie, Society Impact en Deloitte Impact Foundation en werkt met publieke en private partijen aan het ontwikkelen, verbinden, realiseren en opschalen van innovatieve woonoplossingen. In samenwerking met Ad Hoc ontwikkelde Platform Woonplek het Sociaal Label Leegstandsbeheer. 

 

 

Meer nieuws