Raad van Advies vergadering op het Techniek College Rotterdam

09-04-2024

Op donderdag 28 maart vond de Raad van Advies vergadering plaats op een heel bijzondere locatie: het Techniek College Rotterdam. Eén van onze partnerscholen voor het programma Springplank. De vergadering stond daarom dus ook in het teken van Springplank. Springplank verbindt jongeren aan een persoonlijke buddy, Maatschappelijke Diensttijd projecten, stages en functies op de arbeidsmarkt. Studenten en hun mentoren Mohamed Oualkaid en Omar Zaroual vertelden over hun ambities en uitdagingen. Taalproblemen, financiële problemen en gebrek aan netwerk staan de ambities van jongeren in de weg. Gelukkig kan de juiste begeleiding deze jongeren een stap dichter bij hun droom brengen.

Mijn droom is een mooi en rustig leven met een eigen huis en autogarage. – Natnael, student autotechniek van het Techniek College Rotterdam

Naast Natnael vertelden Sony, Ali en Talal over het zoeken naar een geschikte stageplek. Over kwetsbaar zijn, je leven op moeten bouwen na gevlucht te zijn, over het niet altijd weten of je de juiste mensen tegenover je hebt, hoe belangrijk het hebben van een diploma is in Nederland en hoeveel Mohamed en Omar voor ze betekend hebben door er voor ze te zijn, te luisteren en hun netwerk in te zetten. Mohamed benadrukt hierin de relevantie van een persoonlijke buddy (professioneel begeleiden van een student), zodat de studenten kunnen leren van iemand uit een ander werkveld. Daarnaast is het heel waardevol het perspectief te verbreden voor beiden. Buddy zijn is een mooie manier om bij te dragen aan de samenleving, de toekomst van een ander maar ook je eigen ontwikkeling. Word buddy!

Een persoonlijke buddy voor jongeren is een extra stimulans om van elkaar te leren, inzicht te krijgen in het werkveld en de ondersteuning beter af te stemmen op de behoefte van de student.– Mohamed, mentor op het Techniek College Rotterdam

Naast de studenten gaf Karen van Oudenhoven – van der Zee ons alvast een exclusieve inkijk in het (nog niet gepubliceerde) onderzoek over de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). MDT biedt jongeren de mogelijkheid om talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Door de implementatie van MDT versterken we de participatie van jongeren en ondersteunen we ze bij het vormgeven van een betekenisvolle toekomst.

Effectieve ondersteuning van studenten richting succesvolle arbeidsparticipatie draagt ook bij aan levenstevredenheid, geluk, gezondheid en minder eenzaamheid. – Karen van Oudenhoven – van der Zee (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)

Laten we samen werken aan een maatschappij waarin jongeren volop de kans krijgen om hun talenten te benutten. Samen kunnen we bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig mee doet en waar eerlijke kansen voor talentontwikkeling centraal staan.

Wil je ook bijdragen? Maak buddyschap (professionele begeleiding van jongeren) onderdeel van het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van werknemers. De werknemer verbreedt hiermee perspectief en ontwikkelt eigen vaardigheden en competenties. Meer informatie? Neem dan contact op met Hayde Zarkeshan, h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org. Of meld je hier gelijk aan!

Foto’s gemaakt door Emiel Lops Photography

Meer nieuws